Все Красные Книги > Червона книга України. Рослини

ласкавець тонкий
bupleurum tenuissimum l.


Таксономічна належність: Родина Селерові (Зонтичні) — Apiaceae (Umbelliferae).
Природоохоронний статус виду: Вразливий.
Наукове значення: Рідкісний вид.
Ареал виду та його поширення в Україні: Євро-середземноморський вид. В Україні: Закарпаття, пд. частина Степу. Адм. регіони: Зк, Чц, Од, Хс, Зп.
Чисельність та структура популяцій: Структура популяцій не досліджена.
Причини зміни чисельності: Порушення природних екотопів внаслідок господарського освоєння територій, надмірне випасання худоби, заліснення.
Умови місцезростання: Популяції приурочені до морського узбережжя та лиманів. На солончаках і засолених місцях, з перемінним режимом зволоження. Характерний вид кл. Festuco-Puccinellietea. В Закарпатській обл. на лучних угрупованнях, що формуються на легких злегка засолених алювіальних ґрунтах. Мезоксерофіт.
Загальна біоморфологічна характеристика: Терофіт. Однорічна сизувато-зеленувата рослина 10–14 см заввишки, від основи розчепірено-галузиста, з шорстким стеблом. Листки ланцетні або лінійні, з 3 жилками, 2–5 см завдовжки, на верхівці з довгим вістрям, нижні короткочерешкові, середні і верхні — сидячі. Зонтики на довгих ніжках, з 3–5 нерівними променями до 2 см завдовжки. Квітки по 3 в зонтичку, дуже дрібні, червоножовті, іноді червонуваті. Плоди 2–3 мм завдовжки, стиснуті, бурі. Цвіте у липні– серпні, плодоносить у вересні–жовтні. Розмножується насінням.
Режим збереження популяцій та заходи з охорони: Рекомендується створити заказники у місцях зростання виду, контролювати стан популяцій. Заборонено освоєння територій під будівництво.
Розмноження та розведення у спеціально створених умовах: Відомостей немає.
Господарське та комерційне значення: Декоративне.
Джерело: Основні джерела інформації Флора УРСР, 1955.