Все Красные Книги > Червона книга України. Рослини

ласкавець жовтецевий
bupleurum ranunculoides l.


Таксономічна належність: Родина Селерові (Зонтичні) — Apiaceae (Umbelliferae).
Природоохоронний статус виду: Зникаючий.
Наукове значення: Рідкісний диз’юнктивно поширений пд.середньоєвропейський високогірний вид на пн.-сх. межі ареалу.
Ареал виду та його поширення в Україні: Піренеї, Альпи, Іллірійські гори, Пн. Апенніни, Карпати. В Україні відома єдина популяція на хребті Свидовець, г. Герешаска. Адм. регіон: Зк.
Чисельність та структура популяцій: Займає площу 0,2 га. Загальна чисельність особин різних вікових груп не перевищує кількох десятків. Генеративні особини поодинокі. Для цього стенотопного виду характерна природна рідкісність і невисока чисельність популяцій в межах його ареалу загалом.
Причини зміни чисельності: Чисельність стабільно низька. Загрозою для життєздатності популяції є антропогенні чинники (випасання, збирання рослин для гербаріїв і колекцій), стохастичні зміни природних факторів та біологічні особливості виду внаслідок низької генетичної різноманітності.
Умови місцезростання: Межа субальпійського і альпійського поясу, на висоті 1710–1750 м н.р.м. на стрімких (25– 50°) і пологіших ділянках схилу пд.-сх. та пд. експозицій, на задернованих виступах скель і на кам’янистому свіжому і досить сухому плиткому ґрунті слаболужної реакції з підвищеним вмістом карбонатів. Трапляється в асоціації Saxifrago-Festucetum versicoloris (союзу Festuco saxatilis-Seslerion bielzii, кл. ElynoSeslerietea). Мезоксерофіт.
Загальна біоморфологічна характеристика: Гемікриптофіт. Багаторічна трав’яна рослина висотою 10–40 см заввишки. Прикореневі листки вузьколанцетні або лінійні, переходять у крилатий черешок, часто по краях загорнуті. Стеблові листки яйцеподібно-ланцетні, донизу розширені, з серцеподібно-обгортною основою, на верхівці довгозагострені. Обгортки з 2 (1)–6 за формою та величиною дуже неоднакових яйцеподібно-еліптичних листочків, інколи подібних до верхніх стеблових листків. Листочків-обгорточок 5, зрідка 7–9, яйцеподібної форми. Пелюстки червонуваті або жовтуваті. Плоди еліптичні, 2,5–3 мм завдовжки, коричнувато-чорні, ребристі. Цвіте у липні–серпні. Розмножується насінням.
Режим збереження популяцій та заходи з охорони: Популяція розташована за межами заповідної території. Необхідно долучити урочище г. Герешаска до Карпатського БЗ. Заборонено збирання рослин (гербарію), порушення умов місцезростання.
Розмноження та розведення у спеціально створених умовах: Відомостей немає.
Господарське та комерційне значення: Ґрунтотвірне, декоративне.
Джерело: Основні джерела інформації Малиновський, Крічфалушій, 2002; Малинов- ський, Царик, Кияк, Нестерук, 2002; Чопик, Верен- ко, Орнст, 1971.