Все Красные Книги > Червона книга України. Рослини

жабриця лемана
seseli lehmannii degen


Таксономічна належність: Родина Селерові (Зонтичні) — Apiaceae (Umbelliferae).
Природоохоронний статус виду: Рідкісний.
Наукове значення: Рідкісний ендемічний вид.
Ареал виду та його поширення в Україні: Гірський Крим. Зростає на вершинах яйл (Ай-Петрі, Гурзуфська, Демержі, Бабуган (г. Роман-Кош), Чатир-Даг (Ангар-Бурун)) і дуже рідко на безлісих вершинах в поясі букових лісів. Адм. регіон: Кр.
Чисельність та структура популяцій: Локальні популяції малочисельні, представлені поодинокими особинами, рідше невеликими групами особин.
Причини зміни чисельності: Не з'ясовані, можливо пов'язано з малою конкурентною здатністю, високою стенотопністю виду (екологічна локалізованість) та його вузьким ареалом. В дослідах з інтродукцією в Нікітському ботанічному саду в аридних умовах Пд. берега встановлено, що рослини при культивуванні не самовідновлюються і особини швидко виснажують свій життєвий потенціал.
Умови місцезростання: Зростає на сухих карбонатних скелях і кам’янистих схилах, карнизах яйли, що мають несформовану рослинніть і відносяться до угрупованнь порядку Alysso-Sedetalia кл. Sedo-Scleranhetea, Thlaspieta rotunclifolii та кл. Asplenietea trichomanis. Мезоксерофіт.
Загальна біоморфологічна характеристика: Гемікриптофіт. Трав’яна багаторічна напіврозеткова рослина, 10–75 см заввишки з потужним каудексом. Стебло голе, облиствлене, просте або розгалужене, при основі вкрите піхвами відмерлих листків. Листки двічі пірчасто розсічені, з лінійними частками останнього порядку, нижні з довгими, верхні — з короткими черешками, як і стебло голі, сизі. Основний зонтик 7–9 см в діаметрі, 30-променевий, бокові зонтички 3,5–5 см в діаметрі, з 12–20 променями. Обгортка з 10–16 лінійно-ланцетоподібних листочків. Зонтички багатоквіткові, з тісно зібраними, майже сидячими квітками; листочки обгорточки вузьколанцетоподібні, дещо колючі. Пелюстки білі або рожеві. Плоди коротко опушені, з виступаючими ребрами. Цвіте у липні–серпні, плодоносить у серпні– вересні. Розмножується насінням.
Режим збереження популяцій та заходи з охорони: Занесено до Червоного списку МСОП та Європейського червоного списку. Охороняється у Ялтинському гірсько-лісовому ПЗ. Необхідний контроль за станом популяцій. Заборонено збирання і заготівлю рослин, гербаризацію, порушення умов місцезростання.
Розмноження та розведення у спеціально створених умовах: Відомостей немає.
Господарське та комерційне значення: Ефіроолійне, ґрунтотвірне, протиерозійне, декоративне.
Джерело: Основні джерела інформації Вульф, 1958; Никифоров, Корженевский, 2004.