Все Красные Книги > Червона книга України. Рослини

борщівник пухнастий
heracleum pubescens (hoffm.) m.bieb. (pastinaca pubescens (hoffm.) calest.; sphondylium pubescens hoffm.)


Таксономічна належність: Родина Селерові (Зонтичні) — Apiaceae (Umbelliferae).
Природоохоронний статус виду: Рідкісний.
Наукове значення: Рідкісний ендемічний вид.
Ареал виду та його поширення в Україні: Вважається ендеміком Пд. берегу Криму (Нікітський хребет, окол. Нікітського ботанічного саду), проте, можливо, поширений і на Кавказі. Адм. регіон: Кр.
Чисельність та структура популяцій: Рослини не утворюють густих заростей, популяції малочислені, представлені поодинокими особинами.
Причини зміни чисельності: Не з’ясовані, можливо, пов’язано з малою конкурентною здатністю виду, високою стенотопністю рослин (екологічна локалізованість) та вузьким ареалом. В інтродукційних дослідах у Нікітському ботанічному саду встановлено, що в аридних умовах зростання особини не мають природного самовідновлення. Існує альтернативна думка про те, що кримські рослини були інтродуковані з Кавказу.
Умови місцезростання: На вологих затінених місцях в дубових і грабинникових лісах (союз Carpinio orientalis — Quercion pubescentis). Мезоксерофіт.
Загальна біоморфологічна характеристика: Гемікриптофіт. Дво- або багаторічна трав’яна рослина 60–80 см заввишки з потужним каудексом та стрижневою кореневою системою. Стебло глибоко борозенчасте, опушене. Листки трійчасті або пірчастоскладні з двох пар бокових яйцеподібних, пірчасто надрізаних сегментів, зверху голі, знизу дрібно опушені. Зонтики невеликі, 10–12 см в діаметрі, з 18–20 відстовбурчено опушених променів; обгортка відсутня, обгорточка малолиста; квітки білі, зав’язь м’яко відстовбурчено опушена; плоди широко оберненояйцеподібні, 13–14 см завдовжки і 8–10 см завширшки, голі або тонко-волосисті. Цвіте у липні; плодоносить у серпні–вересні. Розмножується насінням.
Режим збереження популяцій та заходи з охорони: Занесено до Європейського червоного списку. Необхідно постійно контролювати стан популяцій, вирощувати в ботанічних садах. Потрібні подальші таксономічні дослідження для підтвердження самостійності виду. Заборонено збирання і заготівлю рослин, гербаризацію, порушення умов місцезростання.
Розмноження та розведення у спеціально створених умовах: Вид інтродукований в Нікітському ботанічному саду та Національному ботанічному саду ім. М.М. Гришка НАН України.
Господарське та комерційне значення: Ефіроолійне, протиерозійне.
Джерело: Основні джерела інформації Вульф, 1958; Определитель высших растений Крыма, 1972; Флора СССР, 1950; ЧКУ, 1996.