Все Красные Книги > Червона книга України. Рослини

борщівник лігустиколистий
heracleum ligusticifolium m.bieb.


Таксономічна належність: Родина Селерові (Зонтичні) — Apiaceae (Umbelliferae).
Природоохоронний статус виду: Рідкісний.
Наукове значення: Вузьколокальний ендемічний вид.
Ареал виду та його поширення в Україні: Україна, Кримські гори: яйла, прияйлинські осипи та тріщинуваті останці. Адм. регіон: Кр.
Чисельність та структура популяцій: Відомо більше тридцяти малочисельних локальних місцезнаходжень від Байдарської яйли до Карабі-яйли. Кількість особин в популяціях достатньо стабільна, що підтверджується повторними спостереженнями.
Причини зміни чисельності: Зміни клімату, засухи в період цвітіння та плодоношення, відсутність ніші регенерації.
Умови місцезростання: Вапнякові кам’янисті, вивітрені поверхні та осипи на висоті 600 м н.р.м. і вище. Входить до складу угруповань кл. Thlaspietea rotundifolii (порядок Thlaspietalia rotundifolii). Хазмофіт, гляреофіт.
Загальна біоморфологічна характеристика: Гемікриптофіт. Багаторічник з веретеноподібним кореневищем. Стебло 40–80 см заввишки, гіллясте від основи, червонувате, глибоко борозчате, м’яко опушене. Листки складні, в контурі яйцеподібне з 2–3 пар майже округлих сегментів, нижні на довгих черешках, верхні сидячі. Зонтики 12–15 променеві, промені м’яко і довго відстовбурчено опушені, листочків обгортки немає, обгорточка з 2–3 дрібних, лінійних листочків, квітки білі, крайові збільшені, 5–6 мм завдовжки, дволопатеві, пиляки оливкові, плід еліптичний, 9–10 мм завдовжки і 5–6 мм завширшки, вкритий рідкими тонкими волосками. Цвіте і плодоносить в червні–серпні. Розмножується насінням.
Режим збереження популяцій та заходи з охорони: Охороняється у складі угруповань на територіях Ялтинського гірсько-лісового і Кримського ПЗ. Необхідно організувати моніторинг стану популяцій та інтродукцію на ділянки природної флори в ботанічних садах. Заборонено збирання рослин, порушення умов зростання.
Розмноження та розведення у спеціально створених умовах: Відомостей немає.
Господарське та комерційне значення: Декоративне, противоерозійне, ґрунтозахисне.
Джерело: Основні джерела інформації Флора Восточной Европы, 2004; Флора СССР, 1951.