Все Красные Книги > Червона книга України. Рослини

ясенець білий
dictamnus albus l. (d. fraxinella dc.)


Таксономічна належність: Родина Рутові — Rutaceae.
Природоохоронний статус виду: Рідкісний.
Наукове значення: Пд.-ср.європейський вид на пн. та сх. межах поширення.
Ареал виду та його поширення в Україні: Середземномор’я, пд. Середньої Європи. В Україні — на Подільській височині, Закарпатті, у Пн.-Зх. Причорномор’ї. Адм. регіони: Жт, Ів, Тр, Зк, Чц, Хм, Вн, Од, Мк.
Чисельність та структура популяцій: Трапляється спорадично, невеликими локальними популяціями від кількох десятків до кількох сотень особин. Популяції відносно стабільні, повночленні. Має високу насіннєву продуктивність. Зменшення чисельності в популяціях спостерігається лише в місцях з інтенсивним господарським використанням.
Причини зміни чисельності: Безпосереднє знищення локалітетів унаслідок освоєння територій: створення кар’єрів, будівництво, лісові культури з інтродукованих видів, нерегульований випас, викошування та випалювання старики пізно навесні.
Умови місцезростання: Зарості термофільних чагарників на схилах, узлісся світлих дубових лісів, лучно-степові угруповання. В угрупованнях союзів Geranion sanguineі (кл. Trifolio-Geranietea), Prunion fruticosae (кл. Rhamno-Prunetea), Quercion pubescenti-petraeae, Aceri tatarici-Quercion (кл. Quercetea pubescenti-petraeae), рідше у степових угрупованнях кл. Festuco-Brometea. Мезоксерофіт, факультативний кальцефіл.
Загальна біоморфологічна характеристика: Криптофіт. Багаторічна трав’яна рослина з коротким кореневищем. Стебла прямі, поодинокі, або розгалужені, 50–120 см заввишки, розсіяно й коротко опушені, у нижній частині голі, з черговими непарнопірчастими листками. Листочків 7–9, шкірястих, довгасто-еліптичних, по краю дрібно-хрящуватопилчастих, 3–4 см завдовжки й 1–3 см завширшки. Суцвіття китицеподібне. Квітки зигоморфні, поодинокі або по 2–3. Чашечка 5-роздільна, залозиста, неопадна. Пелюсток 5, пурпурових, дуже рідко білих, з темними фіолетовими прожилками, 2,6– 2,8 см завдовжки. Плід 5-лопатева коробочка. Насінини грушоподібні, чорні, блискучі. Цвіте у травні–липні, плодоносить у липні–серпні. Розмножується насінням.
Режим збереження популяцій та заходи з охорони: Охороняють у ПЗ «Медобори», НПП «Подільські Товтри», РЛП «Дністровський каньйон», ряді заказників та пам’яток природи. Необхідно забезпечити моніторинг популяцій. Заборонено руйнування екотопів, збирання рослин і заготівля насіння.
Розмноження та розведення у спеціально створених умовах: Вирощують у Національному ботанічному саду ім. М.М. Гришка НАН України, Кам’янець-Подільському ботанічному саду та ботанічному саду Львівського національного університету ім. І. Франка.
Господарське та комерційне значення: Декоративне. Під час цвітіння рослина викликає опіки шкіри.
Джерело: Основні джерела інформації Флора Восточной Европы, 1996; Флора УРСР, 1955; Sanda, Biţă-Nicolae, Barabaş, 2003.