Все Красные Книги > Червона книга України. Рослини

руслиця угорська
elatine hungarica moesz


Таксономічна належність: Родина Руслицеві — Elatinaceae.
Природоохоронний статус виду: Вразливий.
Наукове значення: Вид в екстремальних умовах на пн. межі ареалу.
Ареал виду та його поширення в Україні: Панонсько-понтично-зх.сибірський вид. В Україні — в пониззі р. Пд. Бугу та Дніпра. Існують також вказівки для Криму та Закарпаття, не підтверджені гербарними зразками. Адм. регіони: Мк, Хс.
Чисельність та структура популяцій: Відомо кілька популяцій: в окол. с. Чорнобаївка (Гусаківка) Херсонського р-ну, між с. Кисилівкою та ст. Копані Білозерського р-ну, поди «Чорна лощина» біля смт. Білозерки, в окол. с. Іванівка Бериславського р-ну Херсонської обл., та Дніпровсько-Молочанській (БЗ «Асканія-Нова»). Чисельність корелює зі ступенем обводненості поду. При затопленні Великого Чапельського поду з’являється масово по краю водного дзеркала.
Причини зміни чисельності: Розорювання водозбірного басейну подів, забруднення хімічними речовинами.
Умови місцезростання: Днища степових подів. Ґрунти глейосолоді. Рослина приурочена до лучно-болотних та болотних угруповань кл. Isoёto-Nanjuncetea. Гігрофіт, галофіт.
Загальна біоморфологічна характеристика: Терофіт. Однорічна рослина, ефемер. Коренева система придаткова. Пагони cланкі, 2–6 см завдовжки. Листки 4–6 мм завдовжки, черешкові, ланцетні з тупою верхівкою. Квітки поодинокі в пазухах листків, на ніжках 2–5 мм завдовжки, що дорівнюють половині листка або всій його довжині; верхні квітки на коротких ніжках або майже сидячі. Чашечка 4-роздільна, залишається при плодах. Коробочка сплюснуто-куляста, 4-гнізда, багатонасінна. Цвіте і плодоносить у червні–серпні. Гідрохор. Розмножується вегетативно (частинами пагона з придатковими коренями).
Режим збереження популяцій та заходи з охорони: Охороняється у БЗ «Асканія-Нова». Потрібні моніторинг стану популяцій та організація оптимального природокористування у подах та прилеглих ландшафтах. Заборонено осушення та забруднення екотопів.
Розмноження та розведення у спеціально створених умовах: Відомостей немає.
Господарське та комерційне значення: Фітомеліоративне.
Джерело: Основні джерела інформації Веденьков, 1998; Кузьмичов, 1992; Макрофиты, 1993; Флора УРСР, 1955.