Все Красные Книги > Червона книга України. Рослини

росичка середня
drosera intermedia hayne


Таксономічна належність: Родина Росичкові — Droseraceae.
Природоохоронний статус виду: Вразливий.
Наукове значення: Комахоїдна рослина на пд.-сх. межі європейської частини ареалу.
Ареал виду та його поширення в Україні: Охоплює Атлантичну, Центральну та Сх. Європу, Пн. Америку. В Україні трапляється переважно на Правобережному Поліссі, рідше — у Лісостепу. Адм. регіони: Вл, Рв, Жт, Кв, Чн, Хм, Вн.
Чисельність та структура популяцій: Популяції невеликі за розміром, місцями щільність висока, спостерігається зменшення їх кількості, особливо у Придніпров’ї.
Причини зміни чисельності: Осушення та освоєння боліт.
Умови місцезростання: Обводнені мезотрофні болота, переважно осоково-сфагнові, сосново-березово-сфагнові, що належать до кл. ScheuchzerioCaricetea nigrae.
Загальна біоморфологічна характеристика: Багаторічна рослина 5–12 см заввишки. Стебло при основі висхідне, коліноподібне. Листки клиноподібно-оберненояйцеподібні, зверху і по краях вкриті залозистими волосками, утворюють прикореневу розетку. Квітки білі, зібрані у суцвіття по 4–10. Плід — грушоподібна борозенчаста коробочка. Цвіте у червні–липні. Плодоносить у серпні. Розмножується насінням.
Режим збереження популяцій та заходи з охорони: Слід виявити вцілілі місцезнаходження виду в Придніпров’ї та Лісостепу і встановити режим охорони. Охороняється в Поліському, Рівненському та Черемському ПЗ, Шацькому НПП, в декількох заказниках та пам’ятках природи Правобережного Полісся. Заборонено збирання рослин, проведення меліоративних робіт, знищення біотопів.
Розмноження та розведення у спеціально створених умовах: Відомостей немає.
Господарське та комерційне значення: Лікарське, торфоформуюче.
Джерело: Основні джерела інформації Андриенко, 1977, 1982; Заверуха, Андриенко, Протопопова, 2002; Каталог раритетного біоріз- номаніття заповідників і національних природних парків України, 2002; Орлов, 2005; ЧКУ, 1996.