Все Красные Книги > Червона книга України. Рослини

ранник крейдовий
scrophularia cretacea fisch. ex spreng.


Таксономічна належність: Родина Ранникові — Scrophulariaceae.
Природоохоронний статус виду: Неоцінений.
Наукове значення: Понтичний ендемік.
Ареал виду та його поширення в Україні: Європейська частина Росії та пд. сх. України: від Сіверського Дінця до Волги. В Україні — басейн Сіверського Дінця. Адм. регіони: Хр, Дц, Лг.
Чисельність та структура популяцій: Ступінь природного поновлення задовільна. Хоча вид домінуює в агрегаціях та утворює численні локалітети у відділенні «Крейдова флора» Українського степового ПЗ, площа угруповань у цілому скорочується. Чисельність популяцій від кількох особин до десятків тисяч. Віковий спектр бімодальний, правосторонній. Відновлення насіннєве. Середня щільність до 3 особин на м2.
Причини зміни чисельності: Антропогенний вплив: порушення природних екотопів внаслідок господарського освоєння територій, видобування крейди, випасання худоби, лісорозведення.
Умови місцезростання: Крейдяні та вапнякові відслонення пд. експозиції, на сланцях. Разом з Hyssopus cretaceus формує піонерні угруповання на новоутворених відслоненнях, розріджено росте в томілярних угрупованнях кл. Helianthemo-Thymetea (союз Artemisio hololeucae-Hyssopion cretaceae). Ксерофіт, облігатний кретофіл.
Загальна біоморфологічна характеристика: Хамефіт. Напівкущик, що має потужний каудекс і стрижневу кореневу систему. Стебел кілька, висхідних, 20–50 см заввишки, сірих, густо вкритих білими залозистими волосками. Листки з розсіяними залозистими волосками. Квітки числені, в півзонтиках. Чашечка з вузькоплівчастими частками, стамінодій довгастий. Віночок темночервоний. Плід бура коробочка. Цвіте липні–червні. Плодоносить у липні–вересні. Розмножується насінням.
Режим збереження популяцій та заходи з охорони: Занесений до Європейського червоного списку та Червоного списку МСОП. Охороняють у відділенні «Крейдова флора» Українського степового ПЗ та ряді заказників. Заборонено порушення умов місцезростань виду, зокрема терасування схилів, заліснення.
Розмноження та розведення у спеціально створених умовах: Вирощують в Національному ботанічному саду ім. М.М. Гришка НАН України та Донецькому ботанічному саду НАН України.
Господарське та комерційне значення: Декоративне.
Джерело: Основні джерела інформації Бурда, Остапко, Ларин, 1995; Гринь, Білик, 1973; Кондратюк, Бурда, Остапко, 1985; Остапко, 2001, 2005; Собко, 2005; Ткаченко, Генов, Лиманський, 2002; Ткаченко, Дронова, 2003; Флора УРСР, 1969; ЧКУ, 1996.