Все Красные Книги > Червона книга України. Рослини

ранник донецький
scrophularia donetzica kotov (s. rupestris auct. non m.bieb. ex willd.)


Таксономічна належність: Родина Ранникові — Scrophulariaceae.
Природоохоронний статус виду: Неоцінений.
Наукове значення: Приазовсько-донецький ендемік, близький до S. rupestris M.Bieb. ex Willd.
Ареал виду та його поширення в Україні: Європейська частина: від Приазовської височини до Нижнього Дону. На сланцях та сланцевих осипах на Донецькому кряжі та в Пн. Приазов’ї . Адм. регіони: Дц, Лг.
Чисельність та структура популяцій: Невеликі за розміром, повночленні локальні популяції у відділенні «Провальский степ» Луганського ПЗ, долинах рр. Кальміуса і Кринки. Вікові спектри бімодальні, правосторонні.
Причини зміни чисельності: Обмеженість еколого-ценотичної амплітуди, антропогенний вплив: порушення природних екотопів внаслідок господарського освоєння територій, видобування каміння, випасання худоби.
Умови місцезростання: Сланці, скелі та осипи гранітів і пісковиків. Облігатний петрофіт. Угруповання кл. SedoScleranthetea. Ксерофіт.
Загальна біоморфологічна характеристика: Хамефіт. Напівкущик, що має потужний каудекс і стрижневу кореневу систему. Стебел багато, висхідних, 20–50 см заввишки, дрібно-залозистопухнастих. Листки видовжені, грубо пірчаторозсічені, опушені лише на нижній поверхні. Чашечка коротко залозисто опушена, з круглястими частками. Віночок голий, жовтуватий. Стамінодій трикутнолопатевий, тупий, темно-червоний. Плід приплюснуто-куляста, гола, жовтувато-бура коробочка з носиком. Цвіте у червні–серпні. Плодоносить у вересні–жовтні. Розмножується насінням.
Режим збереження популяцій та заходи з охорони: Занесений до Європейського червоного списку. Охороняють у відділенні «Провальский степ» Луганського ПЗ, заказнику загальнодержавного значення «Бердянський » (Донецька обл.) та в інших об’єктах ПЗФ місцевого значення. Заборонено порушення умов місцезростання виду, розробка кар’єрів.
Розмноження та розведення у спеціально створених умовах: Вирощують у Донецькому ботанічному саду НАН України.
Господарське та комерційне значення: Декоративне, протиерозійне, ґрунтотвірне.
Джерело: Основні джерела інформації Бурда, Остапко, Ларин, 1995; Каталог раритетно- го біорізноманіття заповідників і національних природних парків України, 2002; Остапко, 2005; Остапко, Бурда, Чуприна, Хомяков, 1988; Флора УРСР, 1969; ЧКУ, 1996.