Все Красные Книги > Червона книга України. Рослини

ранник гранітний
scrophularia granitica klokov et a.krasnova


Таксономічна належність: Родина Ранникові — Scrophulariaceae.
Природоохоронний статус виду: Недостатньо відомий.
Наукове значення: Ендемік.
Ареал виду та його поширення в Україні: Пн. Приазов’я, Донецький кряж. Адм. регіони: Дц, Лг.
Чисельність та структура популяцій: Відомо кілька популяцій на Приазовській височині у середній течії р. Кальміусу між сс. Староласпою та Гранітним; на Донецькому кряжі вздовж р. Нагольної в окол. смт. Нагально-Тарасівка Антрацитівського р-ну Луганської обл. Трапляється поодиноко або невеликими групами. У 1990 р. на березі р.Кальміус обстежено локус, який налічував 93 особини. Віковий спектр повночленний, бімодальний.
Причини зміни чисельності: Лімітуючий фактор — природна реліктовість; антропогенний вплив (порушення природних екотопів внаслідок випасання худоби, впливу гірничовидобувної діяльності).
Умови місцезростання: Відслонення гранітів та осипища сланців. Росте у складі петрофітно-степових угруповань кл. Sedo-Scleranthetea. Мезоксерофіт. Облігатний петрофіт.
Загальна біоморфологічна характеристика: Хамефіт. Півкущик 30–55 см заввишки, усі частини якого (крім віночка) дрібнозалозистоволосисті. Стебла численні, прості. Листки видовжені або яйцеподібноланцетні, 3,5–5 см завдовжки, 0,4–1,5 см завширшки, короткочерешкові, лопатеподібно надрізані та по краю неправильно гострозубчасті. Суцвіття волотеподібне, до 25 см завдовжки, складається із 2–5квіткових півзонтиків. Квітконіжки густо залозисті, 3–5 мм завдовжки. Чашечка розсіяно залозистоопушена, з заокругленими, по краю білуватоплівчастими лопатями. Віночок червоно-темнобурий, до 4 мм завдовжки; лопаті його верхньої губи більші за лопаті нижньої. Плід жовтувато-бура куляста гола коробочка з коротким носиком. Цвіте у травні–липні. Плодоносить у липні–серпні. Розмножується насінням.
Режим збереження популяцій та заходи з охорони: Необхідно провести дослідження з виявлення усіх популяцій виду та створення для їх охорони заказників; здійснювати контроль стану популяцій. Інтродукція у Донецький ботанічний сад НАН України не була успішною. Треба дослідити процес відновлення виду у природі та розробити методи його культивування. Заборонено порушення умов зростання, розробку кар’єрів, висання худоби.
Розмноження та розведення у спеціально створених умовах: Відомостей немає.
Господарське та комерційне значення: Декоративне, протиерозійне, ґрунтотвірне.
Джерело: Основні джерела інформації Клоков, Краснова, Ткаченко, 1981; Кондратюк, Бурда, Остапко, 1985; Остапко, 2005; Ткаченко, Ге- нов, 1986; ЧКУ, 1996.