Все Красные Книги > Червона книга України. Рослини

ранник весняний
scrophularia vernalis l.


Таксономічна належність: Родина Ранникові — Scrophulariaceae.
Природоохоронний статус виду: Вразливий.
Наукове значення: Європейсько-середземноморський вид із диз’юнктивним ареалом.
Ареал виду та його поширення в Україні: Ср. і Атлантична Європа, Середземномор’я. В Україні — зрідка у пд. частині Лісостепу та пн.-сх. частині Степу. Зрідка. Адм. регіони: Хм, Вн, Чк, Кд, Дн, Пл, Хр, Дц, Лг, Мк.
Чисельність та структура популяцій: Популяції розріджені, з поодиноких особин або нечисельних груп. Структура популяцій не досліджена.
Причини зміни чисельності: Вирубування лісів, зміна породного складу деревостану, лісові пожежі.
Умови місцезростання: Зростає в широколистяних лісах, найчастіше в угрупованнях союзів Alno-Ulmion та Carpinion betuli, в ярах, рідше серед заростей чагарників в угрупованнях кл. RhamnoPrunetea. Мезофіт.
Загальна біоморфологічна характеристика: Гемікриптофіт. Одно-дворічна трав’яна рослина 20–60 см заввишки, стебло чотиригранне, м’яковолосисте з домішкою залозистих волосків. Листки черешкові, двічі пилчасті або городчасто-пилчасті, супротивні, трикутно-яйцеподібні, 4–6 см завдовжки і 4,5–6,5 см завширшки, на верхівці гострі, при основі неглибоко туповиїмчасті, по краю двічі зубчасті. Квітки зеленувато-жовті, по 2–3 на пазушних квітконосах, в розрідженому верхівковому волотеподібному суцвітті. Віночок глечикоподібний, тичинки виступають з віночка. Плід яйцеподібна коробочка. Цвіте в травні. Плодоносить у червні–липні. Розмножується насінням.
Режим збереження популяцій та заходи з охорони: Охороняють в заказниках «Осове», «Великий і Малий ліс», РЛП «Диканський» Полтавської обл. Необхідно виявити нові місцезростання виду, додатково створити заказники в місцезнаходженнях виду, контролювати стан популяцій. Заборонено порушення умов зростання (вирубування лісів, заміну корінних порід інтродуцентами).
Розмноження та розведення у спеціально створених умовах: Відомостей немає.
Господарське та комерційне значення: Декоративне.
Джерело: Основні джерела інформації Байрак, Стецюк, 2005; Бельгард, 1938; Кучеревський, 2001; Флора УРСР, 1960.