Все Красные Книги > Червона книга України. Рослини

дивина розлога
verbascum laxum filar. et jáv.


Таксономічна належність: Родина Ранникові — Scrophulariaceae.
Природоохоронний статус виду: Зникаючий.
Наукове значення: Диз’юнктивний реліктовий вид.
Ареал виду та його поширення в Україні: Кавказ, Сх. Анатолія, Донецький кряж (у басейні Міусу), межа ареалу виду. Адм. регіон: Дц.
Чисельність та структура популяцій: Єдина популяція в окол. с. Дмитрівка Амвросієвського р-ну, її структура не досліджувалася.
Причини зміни чисельності: Природна рідкісність, надмірне випасання худоби, господарське освоєння території.
Умови місцезростання: По берегах річок, серед чагарників, дуже рідко.
Загальна біоморфологічна характеристика: Багаторічна трав’яна рослина. Стебло, суцвіття і листки тонко-повстисто опушені, потім листки стають майже голі. Стебло 1,5–2 м заввишки, біля основи дуже розгалужене, гілки спрямовані доверху. Суцвіття дуже розгалужене, пірамідальне. Пучки квіток численні. Віночок жовтий. Коробочка видовжена, довша за чашечку. Цвіте у червні–липні, плодоносить у серпні–вересні. Розмножується насінням.
Режим збереження популяцій та заходи з охорони: Охороняють рішенням Донецької обласної ради. Рекомендується створення заказників у місцях зростання виду, контроль стану популяцій, дослідження можливостей вирощування у ботанічних садах. Заборонено збирання рослин, порушення умов місцезростаннь виду, випасання худоби.
Розмноження та розведення у спеціально створених умовах: Відомостей немає.
Господарське та комерційне значення: Декоративний.
Джерело: Основні джерела інформації Остапко, 2005; Флора европейской части СССР, 1981; Флора УРСР, 1969.