Все Красные Книги > Червона книга України. Рослини

товстянка двоколірна
pinguicula bicolor woł. (p. vulgaris l. subsp. bicolor (woł.) á. löve & d. löve; p. vulgaris auct. non l.).


Таксономічна належність: Родина Пухирникові — Lentibulariaceae.
Природоохоронний статус виду: Зникаючий.
Наукове значення: Дуже рідкісна комахоїдна рослина. Ендемічний вид, близько споріднений з P. vulgaris, таксономічний статус проблематичний.
Ареал виду та його поширення в Україні: Вузький ендемік (Сх. Карпати, ВолиноПодільська височина: Розточчя, пн. частина Опілля, Вороняки); трапляється на прилеглій території Польщі, де має близько 30 місцезнаходжень, частина з них вже втрачена (польськими авторами наводиться також для Литви: окол. м. Вільнюса). Адм. регіони: Лв, Ів.
Чисельність та структура популяцій: Локальні популяції нечисленні, невеликі за площею, вид виступає як асектатор. Спостерігається тенденція до скорочення чисельності.
Причини зміни чисельності: Осушення земель, надмірне випасання.
Умови місцезростання: Болотисті луки, торфові болота, торфовища, по краях карбонатних боліт (союз Caricion davallianae), локальні підвищення серед торфовищ. Найчастіше зустрічається в асоціації Molinietum medioeuropaeum (кл. MolinioArrhenotheretea). Гігрофіт.
Загальна біоморфологічна характеристика: Гемікриптофіт. Багаторічна трав’яна комахоїдна рослина 20–30 см заввишки. Листки у прикореневій розетці, майже сидячі, довгасто-еліптичні, зверху вкриті клейкими залозками. Квітконосне стебло безлисте, густо вкрите залозистими волосками, з однією квіткою на верхівці. Віночок синьофіолетовий, лопаті верхньої та нижньої губи білі, із шилоподібною шпоркою. Цвіте у травні–липні. Плодоносить у липні–серпні. Розмножується переважно вегетативно, насіннєве поновлення слабке.
Режим збереження популяцій та заходи з охорони: Охороняють в Яворівському НПП. Вид наводився для ПЗ Розточчя (біля с. Ставки), але місцезнаходження давні (збори 1949 р.). Необхідне виявлення існуючих місцезнаходжень та створення природно-заповідних територій. Заборонено порушення місць зростання, осушення боліт, меліорація.
Розмноження та розведення у спеціально створених умовах: Відомостей немає.
Господарське та комерційне значення: Декоративне.
Джерело: Основні джерела інформації Сорока, 1990; ЧКУ, 1996; Polska Czerwona Księga roślin, 2001.