Все Красные Книги > Червона книга України. Рослини

пухирник середній
utricularia intermedia hayne


Таксономічна належність: Родина Пухирникові — Lentibulariaceae.
Природоохоронний статус виду: Вразливий.
Наукове значення: Рідкісна водна комахоїдна рослина, яка скорочує своє поширення.
Ареал виду та його поширення в Україні: Арктика, Європа (Скандинавія, Середня та Атлантична), Кавказ, Зх. та Сх. Сибір, Далекий Схід, Середня Азія (Тянь-Шань), Середземномор’я, Японія, Китай, Пн. Америка. В Україні — лісова зона, переважно Полісся — спорадично, Лісостеп — зрідка. Адм. регіони: Вл, Рв, Жт, Кв, Чн, См, Хм, Вн, Чк, Хр.
Чисельність та структура популяцій: Утворює невеликі популяції, зростає куртинами, добре помітними під час квітування. Місцезнаходження в лісостеповій та степовій зоні потребують підтвердження.
Причини зміни чисельності: Меліоративні роботи, осушення прилеглих до водойм територій, забруднення води та коливання її рівня.
Умови місцезростання: Індикатор оліго- та мезотрофних, замкнених, водойм та боліт із постійним рівнем води, мулувато-торфовими та торфовими донними відкладами. Зростає у старицях та канавах на глибині 10–150 см. Характерний вид угруповань асоціації Utricularietum intermedio-minoris, а також Sphagno-Utricularietum intermediae. Діагностичний вид союзу Sphagno-Utricularion. Гідрофіт.
Загальна біоморфологічна характеристика: Плейстофіт. Комахоїдна рослина з двома типами вегетативних гонів. Одні з них несуть зелені листки, їх долі із щетиноподібним вістрям, інші — безколірні, із пухирцями, що відкриваються всередину і вловлюють дрібних водних безхребетних тварин. Суцвіття китиця, виступає над поверхнею води, із 2–6 квітів 12–15 мм завдовжки, на квітоносі 10–20 см заввишки. Віночок двогубий, світло-жовтий із червоними смужками. Нижня губа плоска, тупа, шпорець ціліндричний. Плід куляста коробочка. Цвіте в червні–серпні. Плодоносить у вересні. Розмножується насінням та вегетативно (зимуючими бруньками туріонами).
Режим збереження популяцій та заходи з охорони: Охороняють у Поліському, Рівненському, «Черемському» ПЗ, Шацькому та «Прип’ятьСтохід» НПП. Заборонено порушення умов місцезростання, розчищення водойм, їх осушення.
Розмноження та розведення у спеціально створених умовах: Відомостей немає.
Господарське та комерційне значення: Декоративне.
Джерело: Основні джерела інформації Андрієнко, Попович, Шеляг-Сосонко, 1986; Макрофиты- индикаторы изменений природной среды, 1993