Все Красные Книги > Червона книга України. Рослини

півонія кримська
paeonia daurica andrews (p. taurica andrews, sphalm. corr., p. mascula (l.) mill. subsp. triternata (pall. ex dc.) stearn et p.h.davis)


Таксономічна належність: Родина Півонієві — Paeoniaceae.
Природоохоронний статус виду: Вразливий.
Наукове значення: Ендемічний вид.
Ареал виду та його поширення в Україні: Гірський Крим. Адм. регіон: Кр.
Чисельність та структура популяцій: Хоча вид практично розповсюджений по всьому Гірському Криму, проте рослини ростуть поодинці чи невеликими групами і скупчень не утворюють.
Причини зміни чисельності: Інтенсивне зривання на букети, викопування для пересадки на присадибні ділянки та як лікарської сировини, вирубування лісів.
Умови місцезростання: Лісовий вид листяних (скельнодубових) та хвойно-листяних (сосново-дубових) гірських лісів субсередземноморського типу на бурих ґрунтах, що підстеляються вапняками. Має досить широку висотну амплітуду від нижнього до верхнього поясів гір (200-1100 м н. р. м.), росте в помірно затінених лісах, уникає як найбільш затінених, вогких букових лісів так і сухих, з повним освітленням місць. Оптимум знаходиться в угрупованнях кл. Querco-Fagetea (характерний союз Paeonio dauricae-Quercion petraeae), наймезофітніші асоціації частково заходять в тінисті і вологі грабові (асоціація Lasero trilobi-Carpinetum betuli) та грабинникові ліси (кл. Quercetea pubescenti-petraeae, асоціація Physosperno-Carpinietum) та світлі хвойні ліси (кл. Erico-Pinetea, асоціації Coronillo coronatae-Pinetum pallasiani та Ortilio-Pinetum kochianae). Мезофіт.
Загальна біоморфологічна характеристика: Геофіт. Багаторічна трав’яна рослина 4070 см заввишки, з потовщеним бульбоподібним коренем. Стебел декілька, прямостоячі, розгалужені. Листки шкірясті, сизуватозелені, двічі-трійчасті, з широкоовальними або майже заокруглими частками 2-6 см завширшки. Квітки (діаметр 5–8 см) поодинокі, лілово-рожеві або червоні. Плід з 2–5 густоопушених листянок. Цвіте у травні–червні. Плодоносить у липні–серпні. Розмножується насінням або вегетативно.
Режим збереження популяцій та заходи з охорони: Охороняється у Ялтинському гірськолісовому, Кримському, «Мис Мартьян», Карадазькому ПЗ, ряді заказників та пам’яток природи Криму. Необхідний моніторинг динаміки популяцій. Заборонено збирання та зоготівлю рослин, їх викопування, продаж.
Розмноження та розведення у спеціально створених умовах: Культивують у ботанічних садах.
Господарське та комерційне значення: Декоративне, лікарське, медоносне, фарбувальне, як селекційний матеріал.
Джерело: Основні джерела інформації Вульф, 1947; Голубев, 1996; Дидух, Шеляг-Сосонко, 1982; Журавель, 2004; Миронова, 2001; ЧКУ, 1996; Шеляг-Сосонко, Дидух, 1980; Шеляг-Сосонко, Ди- дух, Молчанов, 1985.