Все Красные Книги > Червона книга України. Рослини

переломник козо-полянського
androsace koso-poljanskii ovcz. (a. villosa l. subsp. koso-poljanskii (ovcz.) fed.)


Таксономічна належність: Родина Первоцвіті — Primulaceae.
Природоохоронний статус виду: Зникаючий.
Наукове значення: Елемент реліктової «гіссопової флори».
Ареал виду та його поширення в Україні: Ендемічний вид бас. р. Дону. В Україні — бас. рр. Вовчої та Осколу — притоків Сіверського Дінця. Адм. регіон: Хр.
Чисельність та структура популяцій: Популяції локальні, нечисленні, неповночленні, їх кількість зменшується.
Причини зміни чисельності: Надмірний випас худоби, видобування крейди, руйнування екотопів.
Умови місцезростання: Крейдяні відслонення кл. Helianthemo-Thymetea, а також у складі петрофітно-степових угруповань союзу Centaureo carbonatiKoelerion talievii кл. Festuco-Brometea. Надає перевагу ділянкам із задернованим або незруйнованим ґрунтовим покривом, але не витримує конкуренції при масовому розвитку короткокореневищних видів. Ксерофіт. Облігатний кальцефіл.
Загальна біоморфологічна характеристика: Хамефіт. Багаторічна трав’яна рослина3–10 см заввишки, пухнастоволосиста від довгих білуватих членистих волосків. Кореневище утворює великі пухкі дернини з численними ниткоподібними розгалуженими, повзучими по землі пагонами, що несуть на кінці листкові розетки, частина з яких неплідна. Листки видовжені або лінійно-ланцетні, сидячі, дрібні (3–10 мм завдовжки, 1–2 мм завширшки), цілокраї, по краю війчасті, з випнутою знизу середньою жилкою. Квітки білі або рожевуваті; 6–8 мм діаметром, зібрані у 2–7 квіткові зонтики. Чашечка дзвоникоподібна, наполовину надрізана на яйцеподібно-ланцетні лопаті. Плід овальна коробочка. Цвіте у травні–червні. Плодоносить у червні–липні. Розмножується насінням і вегетативно.
Режим збереження популяцій та заходи з охорони: Включений до Європейського червоного списку. Охороняють в ботанічних заказниках загальнодержавного «Вовчанський» та місцевого значення «Червоний» (Харківська обл.). Рекомендується створити заказники в усіх місцях зростання виду, контролювати стан популяції. Заборонено організацію кар’єрів по видобуванню крейди, надмірний випас худоби, заліснення схилів.
Розмноження та розведення у спеціально створених умовах: Вирощують у Національному ботанічному саду ім. М.М. Гришка НАН України, Ботанічному саду ім. О.В. Фоміна Київського національного університету ім. Т. Шевченка, Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна.
Господарське та комерційне значення: Декоративне.
Джерело: Основні джерела інформації Клімов, Вовк, Філатова та ін., 2005; Коротченко, 2001; Красная книга СССР, 1984; Определитель высших растений Украины, 1987; Флора УРСР, 1957; ЧКУ, 1996.