Все Красные Книги > Червона книга України. Рослини

первоцвіт дрібний
primula minima l.


Таксономічна належність: Родина Первоцвітові — Primulaceae.
Природоохоронний статус виду: Рідкісний.
Наукове значення: Реліктовий вид з диз’юнктивним ареалом.
Ареал виду та його поширення в Україні: Європейський вид, поширений у високогір’ї Карпат, Альп та Балкан. В Україні — Чорногора (гг. Петрос, Ребра, Шпиці, Туркул, ГутинТомнатик, Піп Іван) та Мармарош (г. Піп Іван). Адм. регіони: Ів, Зк.
Чисельність та структура популяцій: Популяції переважно невеликі, іноді фрагментовані, й у більшості з них вікові спектри неповночленні, без ювенільних та імматурних рослин. Проте в урочищах поблизу Шпиць та між Ребрами й Кізьїми Улогами на Чорногорі віковий спектр популяції повночленний. Чисельність рослин у більшості популяцій становить 100–300 парціальних кущів на 1 м2.
Причини зміни чисельності: Обмежена кількість відповідних екотопів, можливо, господарська діяльність людини, хоча здатний переносити значне рекреаційне навантаження.
Умови місцезростання: Субальпійський та альпійський пояси на висоті 1750–2000 м н. р. м., на схилах різної експозиції, переважно на слабко задернованих ділянках, скелях та їх розщілинах, в асоціаціях Primulo (minima)-Caricetum curvulae, Festucetum pictae, Salicetum herbaceae, Polytricho-Poetum deylii, Soldanello hungaricae — Salicetum kitaibelianae (кл. Junceta trifidi, Salicetea herbaceae, Arabidetalia caeruleae). Мезофіт.
Загальна біоморфологічна характеристика: Хамефіт. Напівкущик з інтенсивно галузистими кореневищами двох типів: висхідні — короткі, потужні, й лежачі — довгі, тонкі, що утворюють щільні жорсткуваті куртини. Рослини з мичкуватою кореневою системою та висхідними чи прямостоячими розетковими надземними пагонами висотою всього 2–3(5) см. Нижні частини надземних пагонів багаторічні з ознаками здерев’яніння, моноподіально поновлюються й закінчуються багатолистковими розетками, а репродуктивні пагони — пазушні однорічні безлисті стрілки, що закінчуються поодинокими квітками. Листки з шкірястими лопаткоподібними пластинками 1–2 см завдовжки, цілісними, але з дрібнозубчастою верхівкою. Віночок бузкувато-рожевий, 15–20 мм в діаметрі. Цвіте у липні–серпні, плодоносить у серпні– вересні. Розмноження переважно вегетативне, рідше насіннєве.
Режим збереження популяцій та заходи з охорони: Охороняють в Карпатському БЗ. Доцільно встановити моніторинг популяцій виду. Заборонено збирання рослин, порушення умов місцезростання.
Розмноження та розведення у спеціально створених умовах: Відомостей немає.
Господарське та комерційне значення: Декоративне.
Джерело: Основні джерела інформації Зиман, 1997; Карпатські сторінки «Червоної книги України», 2002; Малиновський, Крічфалушій, 2002; Малиновський, Царик, Кияк, Нестерук, 2002; Не- стерук, 2003; ЧКУ, 1996; Чопик, 1976; Zapałowicz, 1889.