Все Красные Книги > Червона книга України. Рослини

первоцвіт борошнистий
primula farinosa l.


Таксономічна належність: Родина Первоцвітові — Primulaceae.
Природоохоронний статус виду: Зниклий в природі.
Наукове значення: Реліктовий вид з диз’юнктивним ареалом.
Ареал виду та його поширення в Україні: Циркумполярний аркто-альпійський, поширений у Євразії й Пн. Америці. У горах Ср. Європи (Піренеї, Балкани, Альпи, Карпати) дуже рідкісний: поодинокі місцезростання в Чехії, Словаччині й Польщі, обмежена кількість локалітетів у Румунії, Австрії та Швейцарії. В Україні був знайдений у 1961 р., пізніше під впливом меліорації ці рослини тут загинули. Адм. регіон: Зк.
Чисельність та структура популяцій: За станом на 1962 р. популяція P. farinosa в урочищі Гереджівка в окол. смт. Ясіня Рахівського р-ну на висоті 780 м н. р. м. налічувала 93 особини на площі близько 50 м2 й створювала там аспект, вікова структура популяції була повночленною. Пізніше під впливом меліорації ці рослини тут зникли. Спроби знайти інші локалітети у Карпатах чи інших регіонах, а також наші спроби реінтродукувати його з території Словаччини та Румунії, були безуспішними. Отже, мусимо констатувати, що Primula farinosa зникла з флори України.
Причини зміни чисельності: Меліорація, порушення гідрорежиму, відміна тимчасового статусу заказника місцевого значення, який було запроваджено у 1960–1966 рр.
Умови місцезростання: Локалітет Primula farinosa являв собою невелике за розмірами (близько 2 га) осоковомохове болото з домінуванням Carex davalliana. Гігромезофіт.
Загальна біоморфологічна характеристика: Гемікриптофіт. Багаторічна трав’яна рослина з суцільними довгасто-еліптичними листками з дрібнозубчастим краєм та жовтуватим борошнистим нальотом на нижньому боці, 2–4 см завдовжки. Усі листки у прикореневій розетці. Кореневища короткі вертикальні, без ознак галуження, з віком здатні до поздовжнього розщеплення чи партикуляції. Стебла поодинокі, пазушні, прямостоячі, 10–25 см заввишки, закінчуються зонтикоподібними суцвіттями. Квітки бузково-рожеві, з зрослолистим віночком й відгином 20–30 мм в діаметрі. Плоди коробочки. Цвіте у кінці квітня — на початку травня. Розмноження виключно насінневе.
Режим збереження популяцій та заходи з охорони: Потрібно створити в урочищі Гереджівка заказник, організувати там заповідний режим та репатріювати Primula farinosa. Заборонено меліораційні роботи, збирання рослин.
Розмноження та розведення у спеціально створених умовах: Відомомостей немає.
Господарське та комерційне значення: Декоративне.
Джерело: Основні джерела інформації Зиман, 1964; Зиман, Вайнагій, 1991; Cristea, 1995; Sanda, Popescu, 1971.