Все Красные Книги > Червона книга України. Рослини

молочай густоволохатоплодий
euphorbia valdevillosocarpa arvat et nyár. (tithymalus valdevillosocarpus (arvat et nyár.) chrtek & křisa)


Таксономічна належність: Родина Молочайні — Euphorbiaceae.
Природоохоронний статус виду: Зникаючий.
Наукове значення: Бесарабський ендемік на сх. межі ареалу.
Ареал виду та його поширення в Україні: Сх. частина Румунії та Молдова, прилеглі території України. В Україні: Придністров’я. Адм. регіони: ?Чц, Вн, Од.
Чисельність та структура популяцій: Відомо з околиць смт. Піщанки Вінницької обл., с. Лісного Тарутинського р-ну Одеської обл. Популяції диз’юнктивні, переважно з дифузною або груповою просторовою структурою. Чисельність популяцій незначна, але стабільна. Щільність 1–5 особин на 100 м2. У вікових спектрах переважають генеративні особини. Насіннєве поновлення популяцій задовільне.
Причини зміни чисельності: Пограничноареальне положення виду, ізольованість популяцій, скорочення характерних для виду екотопів, надмірні пасквальні та рекреаційні навантаження, терасування та заліснення схилів.
Умови місцезростання: Світлі дубові і пухнастодубові ліси, чагарники, узлісся і галявини, степові схили. Ксеромезофіт.
Загальна біоморфологічна характеристика: Гемікриптофіт. Багаторічна густо відлеглоопушена трав’яна рослина з товстим здерев’янілим стрижневим коренем. Стебло міцне, прямостояче, 55–125 см завдовшки, у верхній частині з неплідними пагонами і пазушними квітконосами. Листки довгастоланцетні, довгасто-еліптичні, 4–11 см завдовшки, 1–2,8 см завширшки, вгорі зазублено-пилчасті, чергові. Квітки маточкові і тичинкові, без оцвітини, зібрані в ціатії, що утворюють зонтикоподібні суцвіття (пазушні і верхівкові). Плід — стиснуто-кулястий, білуватий від густого опушення тригорішок, 4–5,5 мм завдовшки, насінини кулясто-яйцеподібні, 2,7–3,5 мм завдовшки, гладенькі, з невеличким придатком. Цвіте в травні–липні, плодоносить у липні–серпні. Розмножується насінням.
Режим збереження популяцій та заходи з охорони: Охороняється в Староманзирському заказнику загальнодержавного значення (Тарутинський р-н Одеської обл.). Необхідне вивчення поширення виду в Україні, охорона в природних місцезростаннях, моніторинг популяцій. Заборонено заліснення схилів та порушення місць зростання.
Розмноження та розведення у спеціально створених умовах: Відомостей немає.
Господарське та комерційне значення: Декоративне, отруйне.
Джерело: Основні джерела інформації Дубовик, Крицька, Мороз, 1972 а, б; Определи- тель высших растений Украины, 1987; Флора Вос- точной Европы, 1996; ЧКУ, 1996.