Все Красные Книги > Червона книга України. Рослини

молочай волинський
euphorbia volhynica besser ex racib. (tithymalus volhynicus (besser ex racib.) holub; euphorbia illirica auct. non lam., e. villosa auct. non waldst. et kit. ex willd., p.p.).


Таксономічна належність: Родина Молочайні — Euphorbiaceae.
Природоохоронний статус виду: Рідкісний.
Наукове значення: Волино-подільський ендемік.
Ареал виду та його поширення в Україні: Подільська, рідше Волинська, височини. Адм. регіони: Рв, Ів, Тр, Хм.
Чисельність та структура популяцій: Трапляється спорадично у вигляді невеликих за площею й малочисельних локальних популяцій. У разі відсутності руйнівного впливу зовнішніх чинників популяції стабільні, але візуально в них переважають генеративні особини. Насіннєва продуктивність висока, але поновлення відбувається слабо. Цей вид є значно рідкіснішим, ніж вважалося раніше, оскільки більшість його попередніх наведень стосується E. villosa s. str.
Причини зміни чисельності: Освоєння території: створення кар’єрів, будівництво, неконтрольоване випасання, випалювання старики.
Умови місцезростання: Ксеротермні чагарникові зарості на схилах, лучні степи, узлісся, іноді відшарування вапняків. Здебільшого у складі угруповань кл. Trifolio-Geranietea, союзу Prunion fruticosae, кл. Festuco-Brometea, рідше в угрупованнях порядку Arrhenatheretalia. Мезофіт, факультативний кальцефіл.
Загальна біоморфологічна характеристика: Гемікриптофіт. Багаторічна трав’яна рослина з сильно розгалуженим здерев’янілим кореневищем. Стебло дуже розгалужене від основи, прямостояче, з пазушними квітконосами й численними неплідними гілочками під ними, 30–60 см заввишки, густо опушене. Листки довгасто-еліптичні, 1–7 см завдовжки й до 2 см завширшки. Квітки світло-жовті, забрані в густі щиткоподібні суцвіття. Плід стисненояйцеподібний тригорішок, густо опушений довгими волосками. Насінини 2,5–2,75 мм завдовжки. Цвіте в травні–липні, плодоносить у липні–серпні. Розмножується насінням.
Режим збереження популяцій та заходи з охорони: Охороняється на території ПЗ «Медобори», НПП «Подільскі Товтри», РЛП «Дністровський каньйон», заказника «Касова гора» (ІваноФранківська обл.). Необхідним є моніторинг локальних популяцій виду на природоохоронних територіях. Заборонено руйнування локалітетів, створення нових кар’єрів, неконтрольоване випалювання старики, надмірне випасання та неконтрольована рекреація.
Розмноження та розведення у спеціально створених умовах: Відомостей немає.
Господарське та комерційне значення: Декоративне.
Джерело: Основні джерела інформації Заверуха, 1985; Флора Восточной Европы, 1996; Флора УРСР, 1955.