Все Красные Книги > Червона книга України. Рослини

льон бесарабський
linum basarabicum (savul. et rayss) klokov ex juz. (l. flavum l. var. basarabicum săvul. et rayss)


Таксономічна належність: Родина Льонові — Linaceae.
Природоохоронний статус виду: Неоцінений.
Наукове значення: Ендемічний вид.
Ареал виду та його поширення в Україні: Середня Європа (пд.-сх. частина): Румунія, Молдова (пн.), Україна. В Україні трапляється на Поділлі, головним чином в басейні р. Дністра. Адм. регіони: Тр, Чц, Хм, Вн, Од.
Чисельність та структура популяцій: Росте поодиноко або невеликими групами, часто відокремлено від інших видів роду. Площа всіх місцезнаходжень невелика, популяції нечисельні, з переважанням генеративних особин.
Причини зміни чисельності: Вузька екологічна амплітуда виду та надмірний вплив антропогенних факторів — розробка кар’єрів, рекреація, випас, випалювання.
Умови місцезростання: Трапляється на степових схилах з вапняковим підґрунтям, на вапнякових, гіпсових і сланцевих відслоненнях у складі петрофільних угруповань, переважно на аерованих ґрунтах з надлишковим вмістом мінерального азоту. Росте у складі угруповань союзів Cirsio-Brachypodion pinnati та Astragalo-Stipion кл. Festuco-Brometea. Субксерофіт, геліофіт.
Загальна біоморфологічна характеристика: Хамефіт. Напівкущик 20–50 см заввишки, що галузиться від основи. Коренева система стрижнева, підземні пагони у вигляді гілок каудекса. Нижні листки у несправжніх розетках, широко-обернено-яйцеподібні, звужені до основи в довгий черешок, з п’ятьма жилками; середні — ланцетно-обернено-яйцеподібні, звужені в короткий черешок, з трьома жилками; верхні — ланцетні; всі загострені на верхівці. Квітки в кількості 2–20 (–25), жовті, зібрані в щиткоподібне суцвіття. Плід куляста коробочка з коротким вістрям на верхівці. Цвіте у червні–липні. Плодоносить у серпні. Розмножується насінням.
Режим збереження популяцій та заходи з охорони: Охороняють в НПП «Подільські Товтри». Включено до переліку видів рослин, що потребують охорони на регіональному рівні у Хмельницькій області. Необхідні контроль стану популяцій та культивування. Заборонено порушення умов зростання, розробка кар’єрів, заліснення схилів.
Розмноження та розведення у спеціально створених умовах: Відомостей немає.
Господарське та комерційне значення: Декоративне, протиерозійне, медоносне, жироолійне.
Джерело: Основні джерела інформації Любінська, Ковальчук, Матвєєв., 1999; Мороз, 2004.