Все Красные Книги > Червона книга України. Рослини

ломикамінь карпатський
saxifraga carpatica sternb. (s. carpathica rchb.)


Таксономічна належність: Родина Ломикаменеві — Saxifragaceae.
Природоохоронний статус виду: Рідкісний.
Наукове значення: Ендемічний вид з диз’юнктивним ареалом.
Ареал виду та його поширення в Україні: Карпатсько-балканський ендемік (Балкани — пн. сх.). В Україні у високогір’ї Українських Карпат — Чорногора, Свидовець (гг. Близниця, Герешаска), Марамарошські гори. Адм. регіони: Ів, Зк.
Чисельність та структура популяцій: Відомі кілька невеликих за площею ізольованих мікрооселищ. Популяції малочисельні, їх сучасний стан та структура потребують додаткового з’ясування, простежується тенденція скорочення, зменшення їх площі та чисельності особин.
Причини зміни чисельності: Вузька еколого-ценотична амплітуда, рекреаційне навантаження, відсутність екотопів відповідного типу, глобальні зміни клімату.
Умови місцезростання: Альпійський та субальпійський пояси, на добре зволожених скельних виходах — у кам’яних щілинах, на мікротерасах і карнизах крутих, прямовисних скель. Ґрунти вологі, поживні, багаті на гумус, слабокислі (на силікатних породах), рідше, на вапнякових виходах — лужні, зі значною домішкою продуктів вивітрювання та рухляку. Трапляється в слабоасоційованих угрупованнях кл. Thlaspietea rotundifolii та Asplenietea trichomanis, зокрема, вид зафіксований в асоціації Cystopteridetum fragilis. Мезофіт.
Загальна біоморфологічна характеристика: Гемікриптофіт. Багаторічна трав’яна рослина 5–10(20) см заввишки. Стебло прямостояче, рідко облиснене, в нижній частині рідко волосисте або голе, у верхній — густо залозисто опушене. Прикореневі листки в пазухах з вивідковими бульбоцибулинами, утворюють розетку, черешки їх у 3–4 рази довші за пластинку, рідко опушені. Листкова пластинка в обрисі округлосерцеподібна, пальчасто-5–7-лопатева, по краю рідко залозисто опушена, з трикутними, яйцеподібно загостреними лопатями, з яких середня ширша. Стеблові листки без бульбоцибулин, нижні схожі до прикореневих, верхні — з коротшими черешками, три- або п’ятилопатеві, найвищі — цілокраї, яйцеподібні, сидячі. Суцвіття 1–3 (7) квіткове, квітконіжки дорівнюють або вдвічі більші за квітку, густо залозисто опушені. Чашолистки 1,8–3 мм завдовжки, по краях опушені. Віночок білий, вдвічі довший за чашечку, пелюстки з коротким нігтиком, видовжено оберненояйцеподібні, 5–7 мм завдовжки. Коробочка яйцеподібна, насінини довгасті, гладкі. Цвіте в липні–серпні. Розмножується насінням.
Режим збереження популяцій та заходи з охорони: Вид внесений до «Переліку видів судинних рослин, що підлягають особливій охороні на території Закарпатської області». Охороняють в Карпатському БЗ та Карпатському НПП. Необхідний моніторинг сучасного стану популяцій. Заборонено збирання рослин, порушення місць зростання.
Розмноження та розведення у спеціально створених умовах: Відомостей немає.
Господарське та комерційне значення: Декоративне, ґрунтотворне.
Джерело: Основні джерела інформації Малиновський, Крічфалушій, 2002; Чопик, 1976; Dostal, 1989; Jasicova, Futák, Saxifraga, 1985; Margittai, 1935.