Все Красные Книги > Червона книга України. Рослини

ломикамінь аїзоподібний
saxifraga aizoides l.


Таксономічна належність: Родина Ломикаменеві — Saxifragaceae.
Природоохоронний статус виду: Зникаючий.
Наукове значення: Рідкісний диз’юнктивно поширений вид на межі ареалу.
Ареал виду та його поширення в Україні: Аркто-альпійський, поширений у приарктичній зоні Європи й Америки. В Європі трапляється у високих гірських масивах — Альпах, Апеннінах, Піренеях, Карпатах і Балканах. В Україні наявний на Чорногорі (ур. Ґаджина) й Чивчинських горах (г. Гнєтєса). Адм. регіони: Ів, Чц.
Чисельність та структура популяцій: Популяції займають незначну площу і представлені густими, щільними куртинами, в яких переважають вегетативні рослини.
Причини зміни чисельності: Відомі тільки дві невеликі за розмірами популяції виду — чорногірська і чивчинська, чисельність яких досить стабільна, але низька.
Умови місцезростання: Вид трапляється на вологих скелях і на стрімких кам’янистих берегах потоків (союз Cratoneurion commutati) на висоті 1300 у Чивчинських горах і 1550–1600 м н. р. м. у Чорногорі. Приурочений до кам’янистого слабокислого субстрату з включеннями кальцитів. Гігрофіт.
Загальна біоморфологічна характеристика: Хамефіт. Багаторічна трав’яна рослина з численними сланкими надземними пагонами, що вкорінюються. Квітконосні пагони 8–15 см заввишки висхідні, вкриті листками по всьому стеблі. Листки м’ясисті, гладкі, сидячі, видовжено- або лінійно-ланцетні, загострені. Квітки жовті, по 5–12, зібрані в китиці. Рослини утворюють нещільні дернини. Цвіте в липні–серпні, плодоносить у серпні. Переважає вегетативне розмноження.
Режим збереження популяцій та заходи з охорони: Чорногірська популяція розташована на території Карпатського НПП. Оселище потрібно включити до заповідної зони. Заборонено збирання та гербаризацію рослин, порушення гідрологічного режиму, умов зростання.
Розмноження та розведення у спеціально створених умовах: Відомостей немає.
Господарське та комерційне значення: Декоративне, ґрунтотвірне, протиерозійне.
Джерело: Основні джерела інформації Pawłowski, 1946; Webb, Gornall, 1989; Zapałowicz, 1889.