Все Красные Книги > Червона книга України. Рослини

липа пухнастостовпчикова
tilia dasystyla steven


Таксономічна належність: Родина Липові — Tiliaceae.
Природоохоронний статус виду: Зникаючий.
Наукове значення: Реліктовий вид з диз’юнктивним ареалом.
Ареал виду та його поширення в Україні: Зрідка у Гірському Криму та Зх. Закавказзі. Головне пасмо Кримських гір. Адм. регіон: Кр.
Чисельність та структура популяцій: Трапляється поодинці або невеликими групами.
Причини зміни чисельності: Невідомі.
Умови місцезростання: Зростає у лісових ценозах переважно середнього та верхнього гірських поясів (кл. Querco-Fagetea, порядки DentarioFagetalia та Querco-Carpinetalia betuli), іноді на скелях, разом з липою кавказькою. Ксеромезофіт.
Загальна біоморфологічна характеристика: Фанерофіт. Дерево до 20 м заввишки. Листки 8–12 см завдовжки та 5–8 см завширшки, асиметрично-широкояйцеподібні, пилчасті, розсіяно опушені, жилки зісподу рельєфні, з густим опушенням; третинні жилки паралельні. Квітки у суцвіттях по 3–7, з опушеним стовпчиком. Плід шерстисто опушений 5-ребристий горішок. Цвіте у червні, плодоносить у серпні. Розмножується насінням.
Режим збереження популяцій та заходи з охорони: Занесений до Європейського червоного списку. Охороняють в Кримському, Ялтинському гірсько-лісовому та Карадазькому ПЗ, а також в заказнику загальнодержавного значення «Кубалач» (Білогірський р-н) та пам’ятці природи місцевого значення «Гора Кастель» (окол. м. Алушти). Заборонено рубки виду, пошкодження дерев.
Розмноження та розведення у спеціально створених умовах: Зрідка вирощують у ботанічних садах та парках.
Господарське та комерційне значення: Декоративне, медоносне, лікарське.
Джерело: Основні джерела інформації Вульф, 1953; Дендрофлора України. Дикорослі й куль- тивовані дерва і кущі. Покритонасінні, 2002; ЧКУ, 1996.