Все Красные Книги > Червона книга України. Рослини

кермечник злаколистий
goniolimon graminifolium (aiton) boiss. (statice graminifolia aiton)


Таксономічна належність: Родина Кермекові — Limoniaceae.
Природоохоронний статус виду: Вразливий.
Наукове значення: Північнопричорноморський ендемічний вид з диз’юнктивним ареалом, який скорочується.
Ареал виду та його поширення в Україні: Причорномор’я (від пониззя Пд. Бугу — до Нижнього Дніпра а також правобережної частини Нижнього Поволжя). В Україні –Злаковий Степ (піщані арени і річкові піски Нижнього Побужжя, Інгулу, Інгульця та Нижнього Придніпров’я). Адм. регіони: Мк, Хс, Зп.
Чисельність та структура популяцій: Популяції диз’юнктивні переважно з дифузною просторовою структурою. Щільність становить 1–5 особин на 1 м2. Вікові спектри більшості популяцій повночленні з максимумом на зрілих генеративних особинах. Рівень насіннєвого відновлення задовільний.
Причини зміни чисельності: Ізольованість місць зростання, стенотопність виду, знищення екотопів внаслідок заліснення піщаних арен та рекреаційних навантажень на екосистеми, збирання рослин на букети.
Умови місцезростання: Прирічкові піски, піщані арени надзаплавних терас, іноді супіщані ґрунти на схилах. В угрупованнях кл. Festucetea vaginatae, FestucoBrometea. Ксерофіт. Псамофіт.
Загальна біоморфологічна характеристика: Гемікриптофіт. Трав’яна стрижневокоренева рослина 20–40 см заввишки. Квітконосні пагони поодинокі або нечисленні, прямостоячі, внизу тонко борозенчасті, вище розгалужені гранисті з ледве помітними крильцями, голі. Прикореневі листки лінійно-ланцетні до вузьколінійних до 15 см завдовжки, 0,5–5 мм завширшки, із загорнутими всередину краями, голі. Стеблові листки лускоподібні, ланцетні або яйцеподібно-ланцетні, з країв плівчасті. Суцвіття розлоге, колоски одноквіткові, на кінцях гілочок утворюють довгі й рідкі однорядні колосоподібні суцвіття. Трубочка чашечки п’ятилопатева, густоволосиста, віночок світлопурпуровий. Плодики близько 5 мм завдовжки, насінини чорнуваті. Цвіте в червні–липні, плодоносить у серпні–вересні. Розмножується насінням та поділом кореневища.
Режим збереження популяцій та заходи з охорони: Включений до Європейського червоного списку та Червоного списку МСОП. Охороняють на території заповідника «Хортиця», Чорноморського БЗ, РЛП «Кінбурзька коса» та інших заповідних об’єктів. Необхідно розширити мережу заповідних об’єктів, вирощувати в ботанічних садах, здійснювати моніторинг популяцій. Заборонено збирання і заготівлю рослин, порушення умов місцезростання.
Розмноження та розведення у спеціально створених умовах: Відомостей немає.
Господарське та комерційне значення: Декоративне, дубильне, ґрунтозахисне.
Джерело: Основні джерела інформації. Европейский красный список..., 1992; Мосякін, 1999; Определитель высших растений Украины, 1987; Флора Восточной Европы, 1996; Флора УРСР, 1961; Walter, Gillet, 1998.