Все Красные Книги > Червона книга України. Рослини

шильник водяний
subularia aquatica l.


Таксономічна належність: Родина Капустяні (Хрестоцвіті) — Brassicaceae (Cruciferae).
Природоохоронний статус виду: Зниклий в природі.
Наукове значення: Рідкісний диз’юнктивно поширений бореальний вид на пд. межі ареалу.
Ареал виду та його поширення в Україні: Циркумбореальний, поширений диз’юнктивно в Скандинавії, Середній і Атлантичній Європі, в зх. і центральних р-нах європейської частини Росії, в Зх. Сибіру, на Далекому Сході та на зх. узбережжі Пн. Америки. Вглиб материкової частини Америки заміщується subsp. americana G.A. Mulligan et Calder, поширеним до Каліфорнії, а в горах тропічної Африки — S . monticola A. Braun ex Schweinf. Для України наводився для околиць м. МогилівПодільський Вінницької обл. за зборами Лапчинського (1890) та Дніпропетровської обл., по р. Вовчій — Сидорова (Флора УРСР, 1953). Сучасними зборами вказані місцезнаходження не підтверджені. Адм. регіони: Вн, Дн.
Чисельність та структура популяцій: Невідомі.
Причини зміни чисельності: Вузька еколого-ценотична амплітуда, відсутність екотопів відповідного типу внаслідок антропогенної евтрофікації водойм.
Умови місцезростання: Сирі береги та мілководдя олігомезотрофних водойм. Ґрунти щебенисті або слабко замулені піщані. Діагностичний вид угруповань союзу Isoëtion lacustris в Атлантичній Європі разом із Littorella uniflora, Lobelia dortmanna. Оскільки рослина внаслідок малих розмірів часто проглядається при зборах та, як інші гідрофільні терофіти, характеризується періодичністю розвитку, не виключена можливість знахідки виду в пн.-зх. районах України. Гігрофіт.
Загальна біоморфологічна характеристика: Терофіт. Мініатюрна одно-дворічна трав’яна рослина 2–6(10) см заввишки. Коренева система мичкувата. Листки шилоподібні, 1,5–2 мм завтовшки, 1,5–3(7) см завдовжки, в прикореневій розетці. Суцвіття — розставлена 2–5-квіткова китиця із віддалених одна від одної дрібних, клейстогамних квіток з білими пелюстками. Плід овальний багатонасінний стручечок. Цвіте у червні–серпні, плодоносить у липні–серпні. Розмножується насінням.
Режим збереження популяцій та заходи з охорони: У випадку знаходження виду заборонено його збирання та порушення гідрологічного режиму (забруднення чи осушення водойм).
Розмноження та розведення у спеціально створених умовах: Відомостей немає.
Господарське та комерційне значення: Відомостей немає.
Джерело: Основні джерела інформації Екофлора України, 2007; Флора европейской части СССР, 1979; Флора УРСР, 1953; Чорна, 2004; Casper, Krausch, 1981; Mulligan et Calder, 1964.