Все Красные Книги > Червона книга України. Рослини

шиверекія подільська
schivereckia podolica (besser) andrz. ex dc. (incl. s. mutabilis (m.alexeenko) m.alexeenko; s. monticola m.alexeenko subsp. mutabilis m.alexeenko)


Таксономічна належність: Родина Капустяні (Хрестоцвіті) — Brassicaceae (Cruciferae).
Природоохоронний статус виду: Неоцінений.
Наукове значення: Реліктовий вид з диз’юнктивним ареалом.
Ареал виду та його поширення в Україні: Румунія (Добруджа), Росія (центральні р-ни Сх.Європейської рівнини, Урал). В Україні: Зх. Лісостеп (Товтри, Придністров’я), Степ (зрідка). Адм. регіон: Ів, Тр, Чц, Хм, Дц, Лг, Од.
Чисельність та структура популяцій: У Зх. Лісостепу локальні популяції налічують тисячі особин; чисельність стабільна. Аналогічна популяція в Одеській обл. У Донецькій обл. популяція малочисельна, займає дуже малу площу, стан популяції у Луганській обл. невідомий.
Причини зміни чисельності: Руйнування екотопів внаслідок добування вапняків, низька конкурентна здатність виду.
Умови місцезростання: Кам’янисті вапнякові та черепашкові (в Одеській обл.) відшарування та осипища, скелі, крейдяні схили. У Правобережному Лісостепу та в Одеській обл. росте переважно на рендзинах та осипищах в угрупованнях порядку AlyssoSedetalia, зрідка — кл. Asplenietea trichomanis та Festuco-Brometea. У Донецькій та Луганській обл. — у складі томілярних угруповань кл. Helianthemo-Thymetea, у разі збільшення кількості щільнодернинних злаків зникає. Ксерофіт, карбонатофіл.
Загальна біоморфологічна характеристика: Хамефіт. Багаторічна трав’яна рослина 10–20 см заввишки, густо опушена сіруватими зірчастими волосками, з багатоголовчастим кореневищем; утворює дернини. Стебло висхідне, розгалужене, при основі з розеткою видовженооберненоовальних листків. Стеблові листки видовжено-яйцеподібні або яйцеподібні, з дрібними зубчиками, сидячі, розеткові листки — черешкові, від лопатчастих до ланцетних. Квітки білі, дрібні, утворюють китицю 6–8 см завдовжки. Плід яйцеподібний або майже кулястий опушений стручечок 2–5 мм завдовжки. Цвіте у квітні–червні, плодоносить у червні–липні. Розмножується насінням і вегетативно.
Режим збереження популяцій та заходи з охорони: Включено до Європейського червоного списку, Додатку Бернської конвенції. Охороняється в ПЗ «Медобори», НПП «Подільські Товтри», РЛП «Дністровський каньйон», заказнику «Мар’їна гора» в Артемівському р-ні Донецької обл. Необхідно контролювати стан популяцій та створювати нові заказники. Заборонено видобування крейди, вапняків і черепашників у місцях виростання виду, порушення оселищ.
Розмноження та розведення у спеціально створених умовах: Культивують в ботанічних садах України.
Господарське та комерційне значення: Декоративне, протиерозійне, ґрунтотвірне.
Джерело: Основні джерела інформації Бондаренко, 2009; Бурда, Остапко, Ларин, 1995; Екофлора України, 2007; Заверуха, Андриенко, Протопопова, 1983; Кондратюк, Бурда, Остапко, 1985; Ткаченко, Дубовик, 1986; ЧКУ, 1996.