Все Красные Книги > Червона книга України. Рослини

редька приморська
raphanus maritimus sm. s.l. (r. raphanistrum l. subsp. maritimus (sm. ) thell.; incl. r. odessanus (andrz.) spreng., r. raphanistrum l. subsp. odessanus (andrz.) schmalh., raphanistrum odessanum andrz.)


Таксономічна належність: Родина Капустяні (Хрестоцвіті) — Brassicaceae (Cruciferae).
Природоохоронний статус виду: Вразливий.
Наукове значення: Рідкісний літоральний вид на межі ареалу.
Ареал виду та його поширення в Україні: Атлантична, Сх. Європа; Середземномор’я, Пд.-Зх. Азія; Африка; Австралія (занесено). В Україні — Причорномор’я, Крим. Адм. регіони: Од, Кр.
Чисельність та структура популяцій: Невисока. Рослини трапляються поодинці або нечисельними групами; популяціїї інтенсивно скорочуються і зникають.
Причини зміни чисельності: Антропогенні: руйнування місць зростання унаслідок господарської діяльності, надмірне рекреаційне навантаження, активна забудова приморської смуги; природні: стенотопність, понижена конкурентна спроможність виду, слабке плодоношення, відсутність вегетативного розмноження.
Умови місцезростання: Трапляється спорадично на бідних піщаних морських узбережжях з різкозмінним зволоженням. Малосформовані угруповання відносяться до кл. Ammophiletea та Cakiletea maritimae. Ксеромезофіт.
Загальна біоморфологічна характеристика: Терофіт. Трав’яний монокарпік (однорічник) з потовщеним стрижневим коренем 0,3–1 м заввишки. Стебло прямостояче, дуже галузисте, ріпоподібно потовщене і м’ясисте в області гіпокотиля, як і листя, шорстке від простих волосків. Листки короткочерешкові (нижні), ліроподібно-пірчасторозсічені з 5–9 боковими частками. Квітки блідожовті, рідше білі з жовтими або фіолетовими жилками, зібрані у просту китицю. Плід нерозкривний циліндричний стручок, з 2–4 кулясто здутих члеників, з конічно-шилоподібним носиком, довшим за стручок. Цвіте у червні–серпні, плодоносить у вересні. Розмножується насінням.
Режим збереження популяцій та заходи з охорони: Охороняється на території Карадазького та «Мис Мартьян» ПЗ. Рекоменується дослідити стан популяцій, розробити методи реінтродукції виду, культивувати у ботанічних садах і парках. Заборонено забудову приморських смуг, обладнання місць рекреації, забір піску.
Розмноження та розведення у спеціально створених умовах: Відомостей немає.
Господарське та комерційне значення: Харчове.
Джерело: Основні джерела інформації Голубев, 1996; Голубев, Ена, Сазонов, 1999; Дидух, Шеляг-Сосонко, 1982; Екофлора України, 2007; Определитель высших растений Крыма, 1972; Фло- ра европейской части СССР, 1979; Флора УРСР, 1953; Atlas Florae Europaeae, 1996; Flor