Все Красные Книги > Червона книга України. Рослини

катран татарський
crambe tataria sebeók


Таксономічна належність: Родина Капустяні (Хрестоцвіті) — Brassicaceae (Cruciferae).
Природоохоронний статус виду: Вразливий.
Наукове значення: Пд.-сх.-європейсько-пд.-зх.-сибірський сарматський степовий вид на пд.-зх. межі ареалу.
Ареал виду та його поширення в Україні: Кавказ, Пд.-Зх. Сибір, Ср. Європа (Угорщина, Румунія), Середземномор’я (Болгарія). В Україні зрідка трапляється у Лісостепу, Степу, Криму. Адм. регіони: Кв, См, Ів, Тр, Вн, Кд, Дн, Хр, Дц, Лг, Од, Хс, Зп, Кр.
Чисельність та структура популяцій: У степовій зоні й Лісостепу трапляється зрідка, поодиноко або невеликими групами особин. Чисельність популяцій і ареал зменшуються унаслідок розорювання степів. У популяціях на Подільській височині вид має відносно стабільну чисельність завдяки заповідному режиму.
Причини зміни чисельності: Руйнування екотопів, розорювання степів, інтенсивне рекреаційне навантаження, збирання рослин. Недостатнє природне відновлення, низька конкурентна здатність.
Умови місцезростання: Росте переважно на чорноземах у складі угруповань союзу Astragalo-Stipion. У пн. частині ареалу приурочений до крейдяних відслонень з угрупованнями союзу Centaureo carbonatiKoelerion talievii. На Поділлі трапляється у складі екстразональних лучно-степових угруповань союзу Cirsio-Brachypodion pinnati. Ксерофіт.
Загальна біоморфологічна характеристика: Гемікриптофіт. Спочатку опушений, а пізніше голий, напіврозетковий трав’яний багаторічний монокарпік, 60–120 см заввишки. Листки розеткові великі (до 30 см завдовжки), черешкові, глибоко двічі пірчастороздільні, з довгастими або лінійно-довгастими, зубчастими або надрізаними частками, спочатку жорстковолосисті, потім голі; верхівкові — дрібні, ланцетні, майже суцільні. Квітки білі, зібрані в складну волотисто-галузисту китицю (плейоботрій). Плід — голий нерозкривний двочленний стручечок з майже кулястим поперечно зморшкуватим 4-реберним верхнім члеником. Цвіте в травні–червні, плодоносить у червні–липні. Розмножується насінням.
Режим збереження популяцій та заходи з охорони: Охороняється на території Галицького НПП (ділянки «Касова гора», «Великі Голди»), Луганського й Українського степового ПЗ, РЛП «Печенізьке поле» (Харківська обл.). Необхідний моніторинг відомих популяцій. Заборонено порушення місць зростання, терасування та заліснення схилів, надмірне випасання худоби, збирання рослин.
Розмноження та розведення у спеціально створених умовах: Відомостей немає.
Господарське та комерційне значення: Вітамінне, декоративне, жироолійне, кормове, харчове, протиерозійне.
Джерело: Основні джерела інформації Екофлора України, 2007; Жижин, Кагало, Шеляг- Сосонко, 1990; Определитель высших растений Крыма, 1972; Флора европейской части СССР, 1979; Флора УРСР, 1953; Флора Крыма, 1947; Atlas Florae Europaeae, 1996; Flora Europaea, 1993.