Все Красные Книги > Червона книга України. Рослини

катран стевена
crambe steveniana rupr. (c. pinnatifida steven non w.t. aiton)


Таксономічна належність: Родина Капустяні (Хрестоцвіті) — Brassicaceae (Cruciferae).
Природоохоронний статус виду: Вразливий.
Наукове значення: Рідкісний ендемічний вид.
Ареал виду та його поширення в Україні: Передкавказзя та Крим (Передгір’я). Адм. регіон: Кр.
Чисельність та структура популяцій: Трапляється поодинці і невеликими групами. Чисельність незначна й різко зменшується.
Причини зміни чисельності: Антропогенні: руйнування екотопів внаслідок майже повного розорювання степових схилів, випасання худоби, інша господарська діяльність; природні: стенотопність виду, низька конкурентна здатність, недостатнє природне відновлення; понижена схожість насіння.
Умови місцезростання: Степові схили переважно з виходами крейди та мергелю (угруповання порядку AlyssoSedetalia). Геліофіт. Субксерофіт.
Загальна біоморфологічна характеристика: Гемікриптофіт. Зовсім голий, сизуватий, напіврозетковий трав’яний монокарпік (інколи полікарпік), 60–100 см заввишки. Листки товсті, м’ясисті, розеткові, черешкові, пірчасторозсічені або двічі пірчасторозсічені, з віддаленозубчастим або надрізаним краєм та притупленою верхівкою, 18–30 см завдовжки. Квітки білі, зібрані в розлогу, рихлу, дуже галузисту складну китицю (плейоботрій). Плід — голий, нерозкривний, двочленний стручечок; його верхній членик округлий, чотирьохгранний, сітчастий, коричневий (зрілий), 6–8 мм завдовжки і 6–7 мм завширшки. Цвіте у травні–липні. Плодоносить у липні. Розмножується насінням.
Режим збереження популяцій та заходи з охорони: Охороняється у заказнику загальнодержавного значення «Ак-Кая». Слід проводити моніторинг стану популяцій та інтродукцію рослин в ботанічні сади та парки. Заборонено збирання рослин, порушення умов місцезростання.
Розмноження та розведення у спеціально створених умовах: Вирощують у Донецькому ботанічному саду НАН України.
Господарське та комерційне значення: Декоративне, жироолійне, харчове, протиерозійне, перспективно-кормове.
Джерело: Основні джерела інформації Голубев, 1996; Екофлора України, 2007; Красная книга СССР, 1984; Липський, 1894; ЧКУ, 1996; Atlas Florae Europaeae, 1996; Flora Europaea, 1993.