Все Красные Книги > Червона книга України. Рослини

катран пірчастонадрізаний
crambe pinnatifida w.t.aiton (c. maritima l. subsp. pinnatifida (w.t.aiton) schmalh., c. tataria sebeόk var. pinnatifida (w.t.aiton) o.e. schulz)


Таксономічна належність: Родина Капустяні (Хрестоцвіті) — Brassicaceae (Cruciferae).
Природоохоронний статус виду: Вразливий.
Наукове значення: Панонсько-західнопонтичний рідкісний степовий ендемічний вид.
Ареал виду та його поширення в Україні: Центральна (Угорщина), Сх. (Молдова, пд. України, Крим) Європа. В Україні — Зх. Лісостеп, Крим. Адм. регіони: Од, Кр.
Чисельність та структура популяцій: Рослини трапляються невеликими групами або поодинці, чисельність та структура популяцій недостатньо вивчена.
Причини зміни чисельності: Антропогенні: розорювання степових схилів, збирання рослин для букетів та харчових цілей; природні: стенотопність та низька конкурентна спроможність виду, недостатнє природне відновлення.
Умови місцезростання: Сухі степи (кл. Festuco-Brometea), сухі схили, глинисті урвища (кл. Sedo-Scleranthetea). Ксерофіт.
Загальна біоморфологічна характеристика: Гемікриптофіт. Напіврозеткова трав’яна рослина 0,3–0,7 (1,5) м заввишки. Стебло прямостояче, дуже галузисте, голе, сизе. Листки великі, голі, не м’ясисті; розеткові — довгочерешкові, від пірчастонадрізаних до пірчастороздільних з крупними (чергуються з дрібнішими) виїмчасто-крупнозубчастими довгастими лопатями; стеблові (верхні) — ланцетолопаткоподібні. Квітки зібрані в складну розлогу китицю (плейоботрій); пелюстки білі, 7–9 мм завдовжки. Плід нерозкривний двочленний стручечок; верхній членик круглястий, горбисто-зморшкуватий або майже гладенький з губчастою тканиною, 7–9 мм завдовжки. Цвіте у квітні–травні (червні). Плодоносить у червні–вересні. Розмножується насінням.
Режим збереження популяцій та заходи з охорони: Рекоменується дослідити стан популяцій, культивувати вид у ботанічних садах, реінтродукувати в природні екотопи. Заборонено збирання рослин, розорювання та терасування схилів, їх заліснення.
Розмноження та розведення у спеціально створених умовах: Відомостей немає.
Господарське та комерційне значення: Декоративне, кормове, їстівне, протиерозійне, ґрунтотвірне.
Джерело: Основні джерела інформації. Дубовик, 1995; Екофлора України, 2007; Опреде- литель высших растений Крыма, 1972; Определи- тель высших растений Украины, 1987; Флора ев- ропейской части СССР, 1979; Халилов 1991, 1993; Atlas Florae Europaeae, 1996; Flora Euro