Все Красные Книги > Червона книга України. Рослини

катран мітрідатський
crambe mitridatis juz. (c. koktebelica auct. non (junge) n. busch)


Таксономічна належність: Родина Капустяні (Хрестоцвіті) — Brassicaceae (Cruciferae).
Природоохоронний статус виду: Вразливий.
Наукове значення: Рідкісний ендемічний вид з диз’юнктивним ареалом.
Ареал виду та його поширення в Україні: Передкавказзя, Нижня Волга. В Україні у Криму: Тарханкутський (ур. Джангуль) та Керченський (узбережжя моря від п-ова Казантип до Чокрацького озера; г. Опук) п-ови. Адм. регіон: Кр.
Чисельність та структура популяцій: Популяції нечисленні, розміри до кількох сот м2. Рослини ростуть поодинці або групами по 20–30 особин. Найбільша їх щільність на м. Казантип та в ур. Джангуль. Більш чи менш стабільна чисельність особин спостерігається у важкодоступних місцях (кам’янисті розщелини), а на узбережжі — різко зменшується.
Причини зміни чисельності: Антропогенні зміни: рекреаційне навантаження, руйнування екотопів внаслідок випасання, зривання рослин на букети, викопування; та природні чинники: низька конкурентна здатність, вузька еколого-ценотична амплітуда виду, недостатнє природне відновлення.
Умови місцезростання: Приморські вапнякові скелі та вапняковомергелисті урвища. Геліофіт. Cубксерофіт.
Загальна біоморфологічна характеристика: Гемікриптофіт. Напіврозетковий монокарпік (переважно дворічний) до 2,5 м заввишки. Стебло прямостояче, майже від основи галузисте, внизу розсіяно опушене простими волосками. Листки розеткові, зверху шкірясті, трохи блискучі, черешкові, ліроподібнопірчасті, по краю нерівномірно- і нерівновеликозубчасті, зубчики відтягнуті, дещо хрящуваті. Квітки білі, зібрані в складну розлогу китицю (плейоботрій). Плід — нерозкривний двочленний стручечок з гоструватим до обох кінців і виразно ребристим верхнім члеником, діаметром 2–3,5 мм. Цвіте у квітні– травні. Плодоносить у червні–вересні. Розмножується насінням.
Режим збереження популяцій та заходи з охорони: Занесений до Європейського червоного списку. Охороняється в Казантипському та Опукському ПЗ. Рекоменується створити заповідник на п-ві Тарханкут, моніторинг стану популяцій, культивування у ботанічних садах та реінтродукція в природні екотопи. Заборонено збирання рослин, порушення умов місцезростання, облаштування місць рекреації.
Розмноження та розведення у спеціально створених умовах: Відомостей немає.
Господарське та комерційне значення: Декоративне, їстівне, лікарське.
Джерело: Основні джерела інформації Голубев, 1996; Екофлора України, 2007; Ново- сад, 1992; Юзепчук, 1951; ЧКУ, 1996; Atlas Florae Europaeae, 1996; Ball, 1993