Все Красные Книги > Червона книга України. Рослини

катран коктебельський
crambe koktebelica (junge) n. busch (c. juncea m. bieb. var. koktebelica junge, c. orientalis l. var. koktebelica (junge) o.e. schulz), c. mitridatis auct. non juz.)


Таксономічна належність: Родина Капустяні (Хрестоцвіті) — Brassicaceae (Cruciferae).
Природоохоронний статус виду: Рідкісний.
Наукове значення: Локальний ендемічний вид.
Ареал виду та його поширення в Україні: Ендемік сх. Криму. Кара-Дазький гірський масив, узбережжя Коктебельської бухти. Адм. регіон: Кр.
Чисельність та структура популяцій: Відомі дві локальні популяції. Рослини ростуть поодиноко або невеликими групами. На Кара-Дазі чисельність виду досить стабільна, на Коктебельському узбережжі зменшується.
Причини зміни чисельності: Рекреаційне навантаження, руйнування екотопів, випасання худоби;. Слабка конкурентна здатність виду, вузька екологічна амплітуда, недостатнє відновлення.
Умови місцезростання: Сухі еродовані глинисті схили із змитими ґрунтами по морських обривах, вапняковощебенисті схили та сланцеві осипища. Геліофіт, субксерофіт.
Загальна біоморфологічна характеристика: Гемікриптофіт. Напіврозетковий, малорічний монокарпік, до 1,5–2,5 м заввишки. Стебло прямостояче, майже від основи галузисте, опушене густими, вниз спрямованими простими волосками. Листки розеткові дуже великі, до 30 см завдовжки, опушені довгими, відігнутими назад простими волосками, черешкові, від ліроподібних, ліроподібно-пірчастих до майже цілісних (зрідка), по краю нерівномірно різновеликозубчасті, з широкотрикутними зубчиками. Квітки білі, дрібні, зібрані в складну розлогу китицю (плейоботрій). Плід — гладенький нерозкривний двочленний стручечок з майже кулястим верхнім члеником, діаметром 4–4,5 мм. Цвіте у квітні–травні. Плодоносить у червні–вересні. Розмножується насінням.
Режим збереження популяцій та заходи з охорони: Занесений до Додатку Бернської конвенції. Охороняється на території Карадазького ПЗ. Необхідний моніторинг стану популяцій, проведення заходів з реінтродукції виду. Заборонено збирання рослин, порушення умов місцезростання.
Розмноження та розведення у спеціально створених умовах: Відомостей немає.
Господарське та комерційне значення: Вітамінне, декоративне, жироолійне, їстівне, лікарське.
Джерело: Основні джерела інформації Голубев, 1996; Дідух, Шеляг-Сосонко, 1982; Екоф- лора України, 2007; Косых, 1986; Липський, 1894; ЧКУ, 1996; Юзепчук, 1951; Atlas Florae Europaeae, 1996; Ball, 1993.