Все Красные Книги > Червона книга України. Рослини

капуста кримська
brassica taurica (tzvelev) tzvelev (b. sylvestris (l.) miller subsp. taurica tzvelev; b. sylvestris auct. non (l.) mill.; b. incana auct. non ten.)


Таксономічна належність: Родина Капустяні (Хрестоцвіті) — Brassicaceae (Cruciferae).
Природоохоронний статус виду: Зникаючий.
Наукове значення: Реліктовий вид. Потребує подальших таксономічних досліджень.
Ареал виду та його поширення в Україні: Кримський ендемік. Поширений на Пд. березі Криму (центральна частина). Адм. регіон: Кр.
Чисельність та структура популяцій: Відомий лише з трьох локалітетів: г. Аю-Даг (основний), мис Мартьян та Кучук-Ламбат (окол. смт. Новий Маяк). Основна, найбільша популяція виду виявлена на Аю-Дазі у 1967 р., представлена майже двома сотнями особин переважно дефінітивного стану; популяція біля Кучук-Ламбат (мабуть вторинного походження; виявлена в 1996 р.) включає 2 особини дефінітивного стану та біля двох десятків — віргінільного; на мисі Мартьян відома одна особина (виявлена у 1976 р.), яка, можливо, вже зникла.
Причини зміни чисельності: Вузька еколого-ценотична амплітуда, яка лімітується як природними (слабка конкурентна здатність виду, недостатнє насіннєве відтворення), так і антропогенними чинниками, зокрема порушенням екотопів внаслідок великого рекреаційного навантаження.
Умови місцезростання: Росте на скелях нижньої частини сх. схилу г. Аю-Даг у місцях накопичення у невеликій кількості ґрунту і значною кількістю щебенистого рухляку та на кам’янистих осипищах морського узбережжя. Ксеромезофіт.
Загальна біоморфологічна характеристика: Хамефіт. Напівкущик 1–1,5 м заввишки (у стані плодоношення) з більш-менш здерев’янілим при основі і дуже потовщеним стеблом і зимуючими розетками листків. Трав’яна частина стебла прямостояча або висхідна, вгорі розгалужена, густо опушена (разом з черешками) дрібними простими, назад відхиленими волосками. Листки трохи м’ясисті, розеткові — черешкові, ліроподібні, верхні — цілокраї, з заокругленою верхівкою, розсіяно опушені короткими простими волосками. Квітки жовті, зібрані в багатоквіткові китиці, спочатку досить щільні, при плодах видовжені до 10–15 см завдовжки. Плід голий розкривний стручок. Цвіте у травні– липні, плодоносить у кінці липня — на початку вересня. Розмножується насінням.
Режим збереження популяцій та заходи з охорони: Занесений до Європейського червоного списку, Додатку Бернської конвенції. Охороняється у ПЗ «Мис Мартьян» та заказнику загальнодержавного значення «Аю-Даг». Заборонено збирання рослин, порушення умов місцезростання.
Розмноження та розведення у спеціально створених умовах: Вирощують у Центральному НАН України ім. М.М. Гришка і Нікітському — ННЦ УААН ботанічних садах.
Господарське та комерційне значення: Декоративне, селекційне, ґрунтотвірне.
Джерело: Основні джерела інформації Голубев, Маслова, 1985; Екофлора України, 2007; Косых, Усачева, 1986; Крайнюк, 1988; Красная кни- га СССР, 1984; Редкие растения и животные Крыма, 1988; Рыфф, 2000; Цвелев, 1969; ЧКУ, 1996.