Все Красные Книги > Червона книга України. Рослини

жовтушник український
erysimum ucranicum j. gay. (e. cretaceum (rupr.) schmalh., erysimastrum cretaceum rupr.)


Таксономічна належність: Родина Капустяні (Хрестоцвіті) — Brassicaceae (Cruciferae)..
Природоохоронний статус виду: Вразливий.
Наукове значення: Ендемік крейдяних відслонень.
Ареал виду та його поширення в Україні: Сх. Європа (пд. частина). В Україні трапляється в басейні р. Сіверський Донець. Адм. регіони: Хр, Дц, Лг.
Чисельність та структура популяцій: Вид представлений локальними популяціями; рослини трапляються поодинці або невеликими групами.
Причини зміни чисельності: Антропогенні: руйнування місць зростання унаслідок господарської діяльності; природні: стенотопність, понижена конкурентна спроможність виду, обумовлена низькою насіннєвою продуктивністю.
Умови місцезростання: Зростає на сухих еродованих крейдяних схилах; є елементом петрофільних або петрофільно-степових ценозів, що відносяться до угруповань кл. HelianthemoThymetea, Sedo-Scleranthetea. Облігатний кретофіл. Геліофіт. Ксерофіт.
Загальна біоморфологічна характеристика: Гемікриптофіт. Трав’яний полікарпік або перенуючий монокарпік 0,2–0,5 м заввишки. Стебло галузисте, опушене двічі- та тричіроздільними волосками. Листки лінійноланцетні або лінійні, сидячі, цілокраї, густо вкриті двічі- і тричіроздільними волосками. Квітки досить великі, жовті, зібрані у видовжену китицю. Плід сплющено-чотирикутний, трохи горбочкуватий від насінин, розкривний стручок, 2–7 см завдовжки; стовпчик тонкий. Цвіте у липні–серпні, плодоносить у серпні– вересні. Розмножується насінням.
Режим збереження популяцій та заходи з охорони: Занесений до Європейського червоного списку. Охороняється в Луганському ПЗ (відділення «Стрільцівський степ») та НПП «Святі гори». Необхідно запровадити моніторинг стану популяцій. Рекомендується культивувати вид у ботанічних садах і парках. Заборонено збирання рослин, порушення умов місцезростання.
Розмноження та розведення у спеціально створених умовах: Відомостей немає.
Господарське та комерційне значення: Декоративне.
Джерело: Основні джерела інформації Екофлора України, 2007; Зиман, 1976; Кондратюк, Бурда, Остапко, 1985; Atlas Florae Europaeae, 1996; Flora Europaea, 1993.