Все Красные Книги > Червона книга України. Рослини

жеруха грецька
cardamine graeca l.


Таксономічна належність: Родина Капустяні (Хрестоцвіті) — Brassicaceae (Cruciferae)..
Природоохоронний статус виду: Вразливий.
Наукове значення: Східносередземноморський елемент з диз’юнктивним ареалом, на пн.-сх. межі поширення.
Ареал виду та його поширення в Україні: Від о-ва Корсика й Апеннінського п-ва до Криму, Балкан, Малої Азії, Сирії та Тунісу. В Україні — у Гірському Криму: від долин Ласпі та Байдарської до смт. Массандра. Вказівки щодо зростання виду в Українських Карпатах помилкові. Адм. регіон: Кр.
Чисельність та структура популяцій: Нестабільна, спостерігається тенденція до скорочення, але за сприятливих умов (достатньої кількості вологи) чисельність рослин може збільшуватися.
Причини зміни чисельності: Стенотопність, низька конкурентна спроможність, особливості розмноження виду, руйнування природних місць зростання, рекреаційне навантаження.
Умови місцезростання: Затінені скелі, гірські ліси, до 1150 м н. р. м. Свіжі ліси союзу Carpinio orientalis-Quercion pubescentis (кл. Quercetea pubescentipetraeae). Мезофіт.
Загальна біоморфологічна характеристика: Гемікриптофіт. Однорічна, зрідка дворічна трав’яна, гола або зрідка розсіяно війчасто опушена рослина 5–20 см заввишки. Стебло прямостояче або висхідне, розгалужене. Листки пірчасті із пірчасторозсіченими сегментами й заокругленими лопатями. Пелюстки білі, 3 (4)–6 мм завдовжки. Стручки цупкі, ланцетно-лінійні, загострені з обох боків, 4–6 см завдовжки, 2–3 мм завширшки; стовпчик з боків крилатий, 4–6 (зрідка 1–3) мм завдовжки. Цвіте у квітні–травні. Плодоносить у червні–липні. Розмножується насінням.
Режим збереження популяцій та заходи з охорони: Охороняється в Ялтинському гірськолісовому ПЗ. Необхідно постійно контролювати стан популяцій, особливо на туристичних маршрутах, розширити мережу заповідних територій. Заборонено рубки, освітлення лісів.
Розмноження та розведення у спеціально створених умовах: Вирощують в Нікітському ботанічному саду — ННЦ УААН.
Господарське та комерційне значення: Відомостей немає.
Джерело: Основні джерела інформації Голубев, 1996; Екофлора України, 2007; Флора европейской части СССР, 1979; ЧКУ, 1996; Atlas Floraе Europaeae, 1994; Flora Europaea, 1993; Med- Checklist, 1986.