Все Красные Книги > Червона книга України. Рослини

дворядник крейдовий
diplotaxis cretacea kotov


Таксономічна належність: Родина Капустяні (Хрестоцвіті) — Brassicaceae (Cruciferae).
Природоохоронний статус виду: Вразливий.
Наукове значення: Стенотопний ендемічний вид.
Ареал виду та його поширення в Україні: Європейська частина Росії (Воронезька, Бєлгородська й Ростовська обл.). В Україні — в бас. Сіверського Дінця, Правобережний злаковолучний Степ (зрідка). Адм. регіони: Хр, Дц, Лг.
Чисельність та структура популяцій: Популяції локальні, нечисленні. Структура популяцій не досліджена.
Причини зміни чисельності: Господарське освоєння території: видобування крейди, випасання худоби, заліснення схилів.
Умови місцезростання: Елемент «гіссопової флори» на сухих виходах крейди в умовах відсутності ценотичної конкуренції. Томілярні угруповання порядку Thymo cretacei-Hyssopetalia cretace (кл. Helianthemo-Thymetea). Ксерофіт.
Загальна біоморфологічна характеристика: Гемікриптофіт. Багаторічна трав’яна рослина 40–60, іноді 80 см заввишки, із стрижневим коренем. Стебло дуже розгалужене, опушене при основі. Листки до 8 см завдовжки, зібрані у нижній частині стебла, світло-зелені, пірчастороздільні або пірчасторозсічені. Квітки жовті, в кінці цвітіння оранжеві, зібрані в китицю. Пелюстки 7–9 мм завдовжки, 4 мм завширшки. Плід — голі стручки 3–4 см завдовжки. Цвіте у червні–вересні. Плодоносить у липні–жовтні. Розмножується насінням.
Режим збереження популяцій та заходи з охорони: Охороняється у відділенні «Крейдова флора» Українського степового ПЗ, НПП «Святі Гори», заказнику загальнодержавного значення «Мар’їна Гора» у Артемівському р-ні та на території пам’ятки природи загальнодержавного значення «Балка Гірка» у Амвросіївському р-ні (Донецької обл.) Необхідно виявити всі місцезнаходження виду, взяти їх під охорону, контролювати стан популяцій. Заборонено організацію кар’єрів, видобування крейди, випасання худоби, заліснення схилів.
Розмноження та розведення у спеціально створених умовах: Відомостей немає.
Господарське та комерційне значення: Протиерозійне, ґрунтотвірне, кормове, жироолійне.
Джерело: Основні джерела інформації Екофлора України, 2007; Клоков, Котов, Лавренко, 1926; Определитель высших растений Украины, 1987; Рідкісні й зникаючі рослини Луганської об- ласті, 2003; Флора УРСР, 1953; Флора европейской части СССР, 1979; Цвелев, 2003; ЧКУ,