Все Красные Книги > Червона книга України. Рослини

вайда прибережна
isatis littoralis steven ex dc.


Таксономічна належність: Родина Капустяні (Хрестоцвіті) — Brassicaceae (Cruciferae).
Природоохоронний статус виду: Вразливий.
Наукове значення: Причорноморський літоральний ендемік.
Ареал виду та його поширення в Україні: Сх. Європа (пд. частина). В Україні трапляється в Причорномор’ї та в Криму. Адм. регіони: Од, Кр.
Чисельність та структура популяцій: Популяції локальні, деякі (в окол. Одеси), мабуть, зникли; рослини трапляються поодинці або нечисельними групами.
Причини зміни чисельності: Антропогенні: руйнування місць зростання внаслідок господарської діяльності, надмірне рекреаційне навантаження, активна забудова приморської смуги, зривання на букети; природні: стенотопність, понижена конкурентна спроможність виду, слабке плодоношення, відсутність вегетативного розмноження.
Умови місцезростання: Трапляється спорадично на приморських скелях, рухливих кам’янистих розсипах гірських порід, інколи по берегах річок. Угруповання кл. Thlaspietea rotundifolii. Субксерофіт, геліофіт.
Загальна біоморфологічна характеристика: Трав’яний монокарпік (інколи перенуючий), 0,4–1 м заввишки. Стебло пряме, вгорі розгалужене, голе, сизе. Листки сизуваті; прикореневі — яйцеподібні, черешкові, цілокраї, стеблові — від довгастих до майже лінійних (верхні), стрілоподібно-стеблообгортні, з широкими тупими вушками, голі або з простими м’якими волосками по жилках. Квітки жовті, зібрані у складну (ді- або триботрій) волотеподібну китицю. Плід довгасто-клиноподібний нерозкривний стручечок, до основи дещо звужений, на верхівці притупленорозширений, виїмчастий, тонкопухнастий або голий, (13)18–20 мм завдовжки. Цвіте у травні–липні, плодоносить у червні–липні. Розмножується насінням.
Режим збереження популяцій та заходи з охорони: Занесений до Європейського червоного списку. Охороняється на території Карадазького ПЗ. Заборонено збирання рослин, порушення умов місцезростання. Рекомендується культивувати у ботанічних садах і парках.
Розмноження та розведення у спеціально створених умовах: Відомостей немає.
Господарське та комерційне значення: Медоносне, декоративне.
Джерело: Основні джерела інформації Голубев, 1996; Голубев, Ена, Сазонов, 1999; Дидух, Шеляг-Сосонко, 1982; Екофлора України, 2007; Atlas Florae Europaeae, 1996; Flora Europaea, 1993.