Все Красные Книги > Червона книга України. Рослини

бурачок савранський
alyssum savranicum andrz. (~ a. tortuosum aggr.)


Таксономічна належність: Родина Капустяні (Хрестоцвіті) — Brassicaceae (Cruciferae).
Природоохоронний статус виду: Зникаючий.
Наукове значення: Причорноморський ендемік.
Ареал виду та його поширення в Україні: Сх. Європа (пд.). В Україні: у Причорномор’ї (басейн р. Пд. Буг та в пониззі р. Дніпра). Адм. регіони: Од, Мк, Хс.
Чисельність та структура популяцій: Дуже незначна, рослини трапляються поодинці або нечисельними групами; в деяких місцезнаходженнях зникає.
Причини зміни чисельності: Антропогенні: руйнування місць зростання унаслідок господарської діяльності, високе рекреаційне навантаження на піщаних аренах та природні чинники: стенотопність, понижена конкурентна спроможність виду.
Умови місцезростання: Сухі другі борові тераси, бідні піщані ґрунти в розріджених угрупованнях кл. Festucetea vaginatae. Геліофіт. Ксерофіт (псамофіт).
Загальна біоморфологічна характеристика: Хамефіт. Дрібний напівкущик 0,1–0,3 м заввишки, густо зірчастоопушений. Стебло висхідне, при основі здерев’яніле, розгалужене, безрозеткове. Листки довгастооберненояйцеподібні, поступово звужені в черешок, зверху сірозеленуваті, знизу сіроповстисті від зірчастих волосків. Квітки жовті, зібрані у щиткоподібну китицю. Плід округло-оберненояйцеподібний стручечок 2–3 мм у діаметрі. Цвіте у другій половині травня — у червні, плодоносить у червні– липні. Розмножується насінням.
Режим збереження популяцій та заходи з охорони: Занесений до Європейського червоного списку. Зростає на території Чорноморського БЗ. Рекомендується культивувати у ботанічних садах і парках. Заборонено збирання рослин, порушення умов місцезростання.
Розмноження та розведення у спеціально створених умовах: Відомостей немає.
Господарське та комерційне значення: Медоносне, декоративне, протиерозійне.
Джерело: Основні джерела інформації Екофлора України, 2007; Котов, 1953; Котов, 1979; Atlas Florae Europaeae, 1996; Ball, Dudley, 1993.