Все Красные Книги > Червона книга України. Рослини

бурачок голоніжковий
alyssum gymnopodum p.smirn. (a. tortuosum waldst. et kit. ex willd. subsp. cretaceum kotov, a. cretaceum (kotov) kotov)


Таксономічна належність: Родина Капустяні (Хрестоцвіті) — Brassicaceae (Cruciferae).
Природоохоронний статус виду: Вразливий.
Наукове значення: Ендемік.
Ареал виду та його поширення в Україні: Східнопричорноморський дифузно поширений вид. В Україні — бас. Сіверського Дінця, ексклави по берегах р. Кринки, Кальміусу та Самари. Адм. регіони: Хр, Дц, Лг.
Чисельність та структура популяцій: Локальні популяції нечисленні (кілька десятків, рідше сотень особин) та нещільні (1–5 генеративних особин на 1 м2), іноді представлені поодинокими екземплярами.
Причини зміни чисельності: Порушення природних екотопів внаслідок господарського освоєння територій, видобування крейди, випасання худоби.
Умови місцезростання: Сухі крейдяні (рідко вапнякові) відшарування. У складі томілярів (угруповання кл. Helianthemo-Thymetea) на початкових стадіях формування петрофітної рослинності. Ксерофіт.
Загальна біоморфологічна характеристика: Хамефіт. Багаторічна, біля самої основи здерев’яніла рослина (півкущик) з короткими висхідними неплідними та плодущими гонами, 15–30 см заввишки. Вся рослина сірувато повстиста. Листки оберненояйцеподібні, тупі. Квітки жовті, у китицях, зібраних по кілька на верхівках пагонів. Стручечки оберненояйцеподібні, на верхівці округлі, опуклі, 2–4 мм завдовжки, зі стовпчиком 0,5– 0,7 мм. Цвіте у травні–липні, плодоносить у червні–липні. Розмножується насінням.
Режим збереження популяцій та заходи з охорони: Занесений до Європейського червоного списку та Червого списку МСОП. Охороняється у відділенні «Крейдова флора» Українського степового ПЗ, НПП «Святі Гори», пам’ятці природи загальнодержавного значення «Балка Гірка», ботанічних заказниках місцевого значення «Верхньосамарський», «Крейдова рослинність біля села Кірове» та ін. Рекомендується створити заказники у місцях зростання виду, контролювати стан популяцій та вирощувати у ботанічних садах. Заборонено порушення умов місцезростань виду, терасування та заліснення схилів, розробка кар’єрів.
Розмноження та розведення у спеціально створених умовах: Вирощують в Донецькому ботанічному саду НАН України.
Господарське та комерційне значення: Декоративне.
Джерело: Основні джерела інформації Бурда, Остапко, Ларин, 1995; Горєлова, Альо- хін, 1999; Донбас заповідний, 2003; Кондратюк, Бурда, Остапко, 1985; Кондратюк, Остапко, 1990; Морозюк, 1971; Остапко, 2001; Рідкісні й зника- ючі рослини Луганської області, 2003; Тк