Все Красные Книги > Червона книга України. Рослини

сон лучний (с. чорніючий, с. богемський)
pulsatilla pratensis (l.) mill. s.l. (incl. p. bohemica (skalický) tzvelev = p. pratensis (l.) mill. subsp. bohemica skalický; p. dacica (rummelsp.) tzvelev; p. donetzica kotov; p. nigricans auct. non stöerck, nom. illeg.; p. ucranica (ugr.) wissjul.)


Таксономічна належність: Родина Жовтецеві — Ranunculaceae.
Природоохоронний статус виду: Неоцінений.
Наукове значення: Центральноєвропейський поліморфний вид на пд. межі ареалу. У межах цього видового комплексу виділяють численні сегрегатні види та внутрішньовидові таксони.
Ареал виду та його поширення в Україні: Балкани, Середня та Сх. Європа (зх.). В Україні — більша частина територій в лісовій, а також в лісостеповій та степовій (спорадично) зонах, крім крайніх зх. р-нів і Криму. Адм. регіони: ?Вл, Рв, Жт, Кв, Чн, См, Лв, Ів, Тр, Чц, Хм, Вн, Чк, Кд, Дн, Пл, Хр, Дц, Лг, Од, Мк, Хс.
Чисельність та структура популяцій: Популяції чисельні, але їх кількість в останній час зменшується.
Причини зміни чисельності: Терасування схилів при лісорозведенні, розорювання лучних степів, випасання, зривання квітів на букети, випалювання трави, витоптування.
Умови місцезростання: Кислі та лужні піщані, силікатні ґрунти, крейдяні та вапнякові відслонення, нерідко з виходами гранітів у соснових лісах, на узліссях, лучно-степових трав’яних схилах. Угруповання кл. Festucetea vaginatae, Festuco-Brometea, Vaccinio Piceetea (Pulsatillo-Pinetea). Мезоксерофіт.
Загальна біоморфологічна характеристика: Гемікриптофіт. Багаторічна трав’яна рослина 10–40 см заввишки з товстим, кореневищем і прямостоячим, одноквітковим, густо-м’яковолосистим, напіврозетковим стеблом. Листки тричі пірчасторозсічені, опушені, прикореневі довгочерешкові, з’являються до цвітіння або під час цвітіння; верхні листки (3) зростаються основами в дзвоникоподібну обгортку (покривало) з лінійними, м’яко-волосистими частками. Квітка поникла, вузька дзвоникоподібна, 2–4 см в діаметрі, з 6 яйцеподібних або широко-яйцеподібних, темно-фіолетових, зовні пухнастих листочків оцвітини. Цвіте у квітні–травні; плодоносить у червні. Плодики волосисті. Розмножується насінням.
Режим збереження популяцій та заходи з охорони: Охороняють у НПП «Подільські Товтри», «Святі гори», в ПЗ: Канівському, Українському степовому, Луганському, Чорноморському БЗ, РЛП: «Міжрічинському» та «Гранітно-Степове Побужжя», та інших об’єктах ПЗФ. Заборонено зривання рослин, випалювання сухої трави, порушення умов місцезростання.
Розмноження та розведення у спеціально створених умовах: Культивують в ботанічних садах: Донецькому НАН України, Криворізькому НАН України, Дніпропетровського та Одеського ун-тів, дендропарку БЗ «Асканія Нова».
Господарське та комерційне значення: Декоративне, лікарське, отруйне.
Джерело: Основні джерела інформації Екофлора України, 2004; Заповідні перлини Хмельниччини, 2006; Кагало, Сичак, 2002; Собко, 2005; Тарасов, 1999; Уманець, 1988; ЧКУ, 1996.