Все Красные Книги > Червона книга України. Рослини

рутовик коріандролистий
callianthemum coriandrifolium rchb.


Таксономічна належність: Родина Жовтецеві — Ranunculaceae.
Природоохоронний статус виду: Зникаючий.
Наукове значення: Рідкісний диз’юнктивно поширений високогірний вид на межі ареалу.
Ареал виду та його поширення в Україні: Європейський альпійський вид з ізольованими оселищами в Піренеях, Альпах, Карпатах і Балканах. В Україні на Чорногірському хребті. Адм. регіони: Ів, Зк.
Чисельність та структура популяцій: Відома єдина популяція (г. Бребенескул), що налічує 200–250 генеративних особин, на які припадає близько 10% загальної чисельності популяції. Її площа становить біля 300 м2. Самопідтримання лімітується низькою насіннєвою продуктивністю.
Причини зміни чисельності: Пошкодження ламких квітконосних пагонів при випасанні і рекреаційному витоптуванні негативно впливає на життєздатність популяції. Через послаблення випасання останніми роками чисельність популяції істотно зросла.
Умови місцезростання: Приурочений до рівної ділянки на гребені Чорногірського хребта на висоті 2000 м н. р. м. Трапляється в альпійському угрупованні Caricetum sempervirentis (союз Festuco saxatilis-Seslerion bielzii, кл. ElynoSeslerietea). Реакція ґрунту слабкокисла (рН 6,2). Мезофіт.
Загальна біоморфологічна характеристика: Гемікриптофіт. Багаторічна трав’яна короткокореневищна рослина з нетривалим життєвим циклом. Листки сизуваті, двопірчастоскладні; листочки пірчастороздільні. Прикореневі листки з довгими черешками у вигляді піхви. Квітконосний пагін 11–17 см заввишки, похилий, трубчастий, як і черешки, несе одну (рідко дві) квітку 16–27 мм діаметром. Листочки оцвітини в кількості 8–12 шт., оберненояйцеподібні, білі, з жовтою плямою при основі. Плід горішок 3–3,5 мм завдовжки, з коротким носиком. Цвіте в червні–липні, плодоносить у липні. Розмножується насінням.
Режим збереження популяцій та заходи з охорони: Популяція знаходиться на межі Карпатського БЗ і Карпатського НПП. З огляду на унікальність популяції вона потребує охорони і включення оселища до зони абсолютної заповідності. Заборонено збирання рослин, гербаризацію, порушення умов місцезростання, випасання.
Розмноження та розведення у спеціально створених умовах: Відомостей немає.
Господарське та комерційне значення: Декоративне.
Джерело: Основні джерела інформації Кобiв, Нестерук, 1996; Нестерук, 1998, 2004; Szucki, 1994.