Все Красные Книги > Червона книга України. Рослини

орлики чорніючі
aquilegia nigricans baumg.


Таксономічна належність: Родина Жовтецеві — Ranunculaceae.
Природоохоронний статус виду: Рідкісний.
Наукове значення: Високогірний вид з диз’юнктивним ареалом.
Ареал виду та його поширення в Україні: Середньоєвропейський вид, поширений у високогір’ї Альп, Балкан, також у Пд. та Сх. Карпатах на території Румунії та України. В Україні — Свидовець (гг. Драгобрат, Геришаска), Мармарош (гг. Петрос, Нєнєска), Горґани (г. Негровець) та Буковинські Карпати (верхів’я рр. Білого Черемошу та Сучави). Адм. регіони: Зк, Чц.
Чисельність та структура популяцій: Популяції ізольовані гірськими долинами рік. Більшість популяцій невеликі за розмірами (від 20 до 100 м2), але переважно з повночленними віковими спектрами, з ювенільними та імматурними рослинами. Чисельність — переважно 3–5 рослин на 1 м2, іноді особини поодинокі.
Причини зміни чисельності: Вузька еколого-ценотична амплітуда, обмеженість відповідних субстратів, господарська діяльність людини.
Умови місцезростання: Верхня частина лісового та субальпійський пояс на висоті 900–1800 м н. р. м., на схилах різної експозиції, переважно на слабко задернованих ділянках, відслоненнях та осипищах, в асоціаціях Cystopteridetum fragilis й Saxifrago-Festucetum versicoloris (кл. Asplenietea trichomanis, Elyno-Seslerietea). Мезофіт.
Загальна біоморфологічна характеристика: Гемікриптофіт. Багаторічна трав’яна рослина з стрижневою кореневою системою, галузистим каудексом та напіврозетковими надземними пагонами. Стебла численні, улиснені більш чи менш рівномірно, 20–40 см заввишки. Листки на довгих черешках, з двічі-трійчастими пластинками, листочки елліптичні, 20–30 х 7–10 мм. Суцвіття верхівкові, розлогі, волотеподібні, малоквіткові. Оцвітина переважно темнофіолетова. Плоди листянки. Цвіте у червні–липні, плодоносить у липні–серпні. Розмноження виключно насінневе.
Режим збереження популяцій та заходи з охорони: Охороняють у Карпатському БЗ, НПП «Синевир» та у ландшафтному заказнику «Чорний Діл». Доцільно встановити моніторинг за усіма популяціями виду. Заборонено збирання рослин, порушення умов зростання.
Розмноження та розведення у спеціально створених умовах: Відомостей немає.
Господарське та комерційне значення: Декоративне.
Джерело: Основні джерела інформації Карпатські сторінки «Червоної книги України», 2002; Малиновський, Крічфалушій, 2002; Мали- новський, Царик, Кияк, Нестерук, 2002; ЧКУ, 1996; Чопик, 1976.