Все Красные Книги > Червона книга України. Рослини

дельфіній руський
delphinium rossicum litv. (d. cuneatum auct. non steven ex dc.)


Таксономічна належність: Родина Жовтецеві — Ranunculaceae.
Природоохоронний статус виду: Вразливий.
Наукове значення: Сх. причорноморсько-прикаспійський ендемічний вид.
Ареал виду та його поширення в Україні: Пд. Європейської частини Росії та в Лівобережній Україні (лісостепова та степова зони, басейн р. Сіверський Донець). Адм. регіони: Хр, Дц, Лг.
Чисельність та структура популяцій: Популяції малочисельні, їх структура не досліджена.
Причини зміни чисельності: Природньоісторична рідкісність, слабка конкурентна здатність виду, випасання худоби, збирання квітів на букети.
Умови місцезростання: На узліссях, чагарниках, кам’янистих схилах. Угруповання кл. Rhamno-Prunetea. Мезофіт.
Загальна біоморфологічна характеристика: Криптофіт. Багаторічна трав’яна рослина 50–120 см заввишки. Кореневище коротке. Стебло прямостояче, просте або при основі розгалужене, у нижній частині голе або коротко опушене, у верхній — разом з приквітками і квітконіжками коротко опушене. Листки при основі клиноподібні, зісподу і по жилках зверху притиснуто пухнасті. Суцвіття просте або розгалужене ґроно, верхні приквітки пальчасто-5– 7-роздільні. Листочки оцвітини сині, яйцеподібні, коротко опушені, рідше майже голі. Листянки голі або коротко опушені; насінина 3-гранна, темносіра, по краях ширококрилата. Цвіте у липні. Плодоносить у серпні–вересні.
Режим збереження популяцій та заходи з охорони: Охороняють рішенням Донецької та Луганської обласних рад. Необхідно виявити усі місцезнаходження виду і контролювати стан популяцій. Перспективний для введення у культуру. Заборонено збирання рослин, порушення місць зростання виду (надмірне випасання худоби).
Розмноження та розведення у спеціально створених умовах: Вирощують у Донецькому ботанічному саду НАН України.
Господарське та комерційне значення: Декоративне, отруйне, як генофонд для виведення культурних рослин.
Джерело: Основні джерела інформації Бурда, Остапко, Ларин, 1995; Кондратюк, Бурда, Остапко, 1985; Остапко, 2001; Рідкісні й зникаючі рослини Луганської області, 2003; Флора УРСР, 1953.