Все Красные Книги > Червона книга України. Рослини

горицвіт волзький
adonis wolgensis steven ex dc. (adonanthe wolgensis (steven ex dc.) chrtek et slaviková; chrysocyathus volgensis (steven ex dc.) holub)


Таксономічна належність: Родина Жовтецеві — Ranunculaceae.
Природоохоронний статус виду: Неоцінений.
Наукове значення: Євросибірський степовий вид на пн. межі ареалу.
Ареал виду та його поширення в Україні: Охоплює територію між 25º і 86º сх. д.: у його європейській частині простягається між 39º і 52º пн. ш., в азіатській між 48º і 55º пн. ш. На пд. від суцільного ареалу є ізольовані місцезнаходження: Закавказзя, пн.-сх. Туреччина. В Україні у степовій зоні, заходить у пд. частину Лівобережного Лісостепу. Адм. регіони: См, Кд, Дн, Пл, Хр, Дц, Лг, Од, Мк, Хс, Зп, Кр.
Чисельність та структура популяцій: Популяції з декількох сотень особин, зрідка трапляються суцільні зарості на площі 5–10 га. Середня щільність 2–3 особини на 1 м2, максимальна — до 40 особин на 1 м2. За типом просторової структури популяції належать до ізольованих локальних, рідше до ізольованих лінійних, що є наслідком впливу антропогенних факторів.
Причини зміни чисельності: Розорювання степів, інтенсивний і неконтрольований випас худоби, заліснення степових схилів, заготівля на лікарську сировину, збирання.
Умови місцезростання: Приурочений до угруповань справжніх, чагарникових, петрофітних степів кл. FestucoBrometea. Іноді зростає на узліссях байрачних лісів (кл. Trifolio-Geranietea). Ксерофіт.
Загальна біоморфологічна характеристика: Криптофіт. Багаторічна трав’яна рослина 10– 30 см заввишки, коротко опушена, з товстим косогоризонтальним коротким кореневищем. Стебло розчепірено галузисте. Стеблові листки пірчасто розсічені на лінійно-ланцетні частки. Квітки поодинокі, на кінцях пагонів, лимонно-жовтуваті з 12–20 листочками оцвітини (1,2–2 см діаметром). Плід багатогорішок. Цвіте в березні–квітні. Плодоносить у травні. Розмножується насінням та вегетативно.
Режим збереження популяцій та заходи з охорони: Охороняють в Українському степовому, Луганському ПЗ, у НПП «Святі Гори», в РЛП — «Донецький кряж», «Клебан-Бик», Зуєвський та ін. і в ряді заказників та пам’яток природи. Необхідно організувати нові заповідні об’єкти та контролювати стан популяцій виду. Заборонено заготівлю рослин, терасування та заліснення схилів.
Розмноження та розведення у спеціально створених умовах: Вирощують в Національному ім. М.М. Гришка, Донецькому і Криворізькому ботанічних садах НАН України.
Господарське та комерційне значення: Лікарське, декоративне.
Джерело: Основні джерела інформації Байрак, Стецюк, 2005; Екофлора України, 2004; Ку- черевський, 2001; Маслова, Лесняк, Мельник, Пе- регрим, 2003; Остапко, 2001; Пошкурлат, 2000.