Все Красные Книги > Червона книга України. Рослини

водяний жовтець плаваючий
batrachium fluitans (lam.) wimm. (ranunculus fluitans lam.)


Таксономічна належність: Родина Жовтецеві — Ranunculaceae.
Природоохоронний статус виду: Вразливий.
Наукове значення: Атлантично-сердньоєвропейський вид на сх. межі ареалу.
Ареал виду та його поширення в Україні: Скандинавія (пд. Швеція), пн. Атлантичної Європи, Середня Європа. В Україні — Центральне Полісся (Житомирська обл.). У «Флорі УРСР» наведений помилковий опис виду, синоніміка та поширення в Україні. В «Определителе высших растений» вид безпідставно, без жодного гербарного зразка з України, наведений для Карпат та Полісся. Адм. регіон: Жт.
Чисельність та структура популяцій: У Центральному Поліссі у р. Жерев домінує та співдомінує на ділянці русла біля 1,5 км завдовжки, популяція тут повночленна, рослини добре цвітуть і плодоносять.
Причини зміни чисельності: Осушувальна меліорація та каналізація русел річок, зміна їхнього гідрологічного та гідрохімічного режиму.
Умови місцезростання: Мілководні ділянки річок (глибиною до 1,3 м) з піщано-галечниковим дном та швидкою течією (2–3 м/сек). Входить до складу союзу Batrachion fluiantis, є домінантом асоціації Batrachietum fluitantis. Гідрофіт.
Загальна біоморфологічна характеристика: Аерогідатофіт. Багаторічна трав’яна, водна рослина, яка вкорінюється на кам’янистих субстратах. Стебла та листя занурені біля поверхні води. Стебла довгі, 50–300 см завдовжки, розгалужені. Листки довгі, сидячі, розсічені на ниткоподібні частки, 9–16 см завдовжки. Витягнуті з води, частки листа спадаються. Квітконоси 2–4 см завдовжки, несуть по одній квітці. Квітка 1,2–1,7 см діа-метром, пелюстки білі, біля основи з жовтою плямою. Квітколоже голе або майже голе. Цвіте у червні–липні, плодоносить у липні– серпні. Розмножується насінням.
Режим збереження популяцій та заходи з охорони: Слід заповідати популяцію у Центральному Поліссі, контролювати її стан. Заборонено проведення гідромеліоративних та інженерних робіт у заплаві та на ділянці русла у місцезростанні виду.
Розмноження та розведення у спеціально створених умовах: Відомостей немає.
Господарське та комерційне значення: Середовищетвірне.
Джерело: Основні джерела інформації Определитель высших растений Украины, 1987; Орлов, 2005; Орлов, Сіренький, 2004; Флора УРСР, 1953.