Все Красные Книги > Червона книга України. Рослини

аконіт опушеноплодий
aconitum lasiocarpum (rchb.) gáyer (a. degenii auct. non gáyer)


Таксономічна належність: Родина Жовтецеві — Ranunculaceae.
Природоохоронний статус виду: Вразливий.
Наукове значення: Реліктовий (гляціальний) вид на сх. межі ареалу.
Ареал виду та його поширення в Україні: Поширений переважно у Сх. Карпатах, окремі ізольовані локалітети відмічені в Зх. Карпатах (Татрах) та Пд. Карпатах (околиці м. Брашова в Румунії). В Україні зростає в Бескидах, на Чорногорі, в Ґорґанах та на гірському масиві Свидівець–Негровець. На Подільській височині окремі ізольовані локалітети у Медоборах та на Вороняках. На Малому Поліссі єдине місцезнаходження в окол. с. Кліпець в Дубнівському р-ні Рівненської обл. Адм. регіони: Рв, Лв, Ів, Тр, Зк, Чц.
Чисельність та структура популяцій: В Українських Карпатах виявлено десять локальних популяцій виду, на Подільській височині — лише п’ять, більшість із яких було зафіксовано в ХІХ — першій половині ХХ ст. і, ймовірно, до нашого часу не збереглись. Найбільш пн.-сх. локалітет виду в околицях с. Кліпець в Дубнівському р-ні Рівненської обл. займає площу близько 300 га, в цій популяції — близько 10 тисяч особин виду.
Причини зміни чисельності: Осушувальні меліораційні зміни гідрологічного режиму місцезростань, суцільні та вибіркові вирубки лісів.
Умови місцезростання: У Карпатах зростає на висоті 400– 1150 м н. р. м. в екотонах між буковими лісами Dentario glandulosae-Fagetum та угрупованнями Alnetum incanae, по краях заростей вільхи зеленої Pulmonario (filarszkyаna)Alnetum viridis, інколи на вологих луках поблизу межі лісу; на Малому Поліссі в ясенево-вільхових лісах союзу Alno-Ulmion на торф’янисто-глеєвих ґрунтах. Мезофіт.
Загальна біоморфологічна характеристика: Геофіт. Багаторічна трав’яна рослина, до 2 м заввишки. Характерна наявність столоноподібних кореневищ, які формуються в пазухах недорозвинених листків. Листки пальчасто розсічені, з довгастоклиноподібними сегментами. Суцвіття розгалужене. Шолом куполоподібний, 20–25 мм завдовжки, 17–19 мм завширшки. Оцвітина голуба або фіолетова, зовні густо залозисто опушена. Тичинки не опушені або злегка опушені. Плодолистики густо залозисто опушені. Цвіте в липні–вересні. Розмножується насінням та вегетативно.
Режим збереження популяцій та заходи з охорони: Охороняють в заказнику «Заплава р. Ікви» (Рівненська обл.). Необхідно створити заказники в місцезнаходженнях виду. Заборонено проведення осушувальної меліорації, збирання рослин та рубок лісу в місцях зростання.
Розмноження та розведення у спеціально створених умовах: Вирощують в Національному ботанічному саду ім. М.М. Гришка НАН України.
Господарське та комерційне значення: Декоративне, лікарське.
Джерело: Основні джерела інформації Мельник, 2000; Mitka, 2003; Mitka, Starmihler, 2000.