Все Красные Книги > Червона книга України. Рослини

аконіт несправжньо-протиотруйний
aconitum pseudanthora błocki ex pacz. (a. anthora auct. non. l., a. eulophum auct. non rchb.)


Таксономічна належність: Родина Жовтецеві — Ranunculaceae.
Природоохоронний статус виду: Вразливий.
Наукове значення: Подільський ендемік.
Ареал виду та його поширення в Україні: Подільська височина. Відомий із Заліщицького та Кам’янецького Придністров’я, Покуття, Опілля; за літературними даними наводиться для Чернівецької обл. (Прикарпаття). Адм. регіони: Ів, Тр, Чц, Хм.
Чисельність та структура популяцій: Один з найрідкісніших видів флори Поділля. Локальні популяції малочисельні, здебільшого представлені генеративними особинами. Незважаючи на нормальну насіннєву продуктивність, поновлення незадовільне.
Причини зміни чисельності: Антропогенне руйнування місць зростання, неконтрольований випас, ерозія схилів, часті випалювання.
Умови місцезростання: Вапнякові та гіпсові відслонення, зарості ксерофільних чагарників, кам’янисті й наскельні степи. Угруповання кл. FestucoBrometea (союз Cirsio-Brachypodion pinnati) та Rhamno-Prunetea. Ксеромезофіт, облігатний кальцефіл.
Загальна біоморфологічна характеристика: Геофіт. Багаторічна трав’яна рослина 40– 80 см заввишки, з веретеноподібно потовщеним коренем. Стебло здебільшого просте, іноді у верхній частині розгалужене. Листки багаторазово пальчасторозсічені на вузьколінійні частки. Квітки прості, зигоморфні, оцвітина спочатку зеленкувато-жовта, пізніше — пурпурово-фіолетова. Листянки пухнасті, звужені в носик. Цвіте у серпні, плодоносить у вересні. Розмножується насінням.
Режим збереження популяцій та заходи з охорони: Охороняють на території НПП «Подільські Товтри» та РЛП «Дністровський каньйон», однак реальні заходи охорони не здійснювалися. Необхідним є ретельний пошук популяцій, їх інвентаризація та контроль за станом. Для оптимізації охорони в Опільській частині ареалу доцільним є створення заповідного об’єкту на території Тернопільської обл. Заборонено терасування та заліснення схилів, надмірне випасання худоби, випалювання травостою, руйнування місць зростання виду.
Розмноження та розведення у спеціально створених умовах: Відомостей немає.
Господарське та комерційне значення: Декоративне, лікарське.
Джерело: Основні джерела інформації Заверуха, 1985; Флора УРСР, 1953.