Все Красные Книги > Червона книга України. Рослини

ліннея північна
linnaea borealis l.


Таксономічна належність: Родина Жимолостеві — Caprifoliaceae.
Природоохоронний статус виду: Зникаючий.
Наукове значення: Гляціальний реліктовий вид на пд. межі ареалу, представник філогенетично відокремленого роду, що інколи виділяється в окрему родину Linnaeaceae.
Ареал виду та його поширення в Україні: Трапляється у тундровій, лісотундровій, бореальній зонах і в усіх субальпійських поясах Євразії від Шотландії і Скандинавії до Камчатки й Сахаліну. В Україні — Карпати. Окремі локалітети наводилися також для рівнинної частини України у Поліссі та Лісостепу (у тому числі Львівська обл., окол. мм. Києва, Харкова), але ці популяції вже втрачені. Адм. регіон: Ів.
Чисельність та структура популяцій: Єдина популяція, пн.-сх. макросхил г. Пожижевська, висота 1435–1440 м н. р. м. Яремчанський р-н Івано-Франківської обл.; вперше знайдене в 1954 р., займає площу 10,4 м2, загальна чисельність особин — 13150, серед яких домінують віргінільні вегетативного походження. Генеративного поновлення не виявлено.
Причини зміни чисельності: Зміна освітлення поверхні ґрунту та осушення торфових покладів, які відбулися внаслідок руйнації у 1984 р. сніговою лавиною деревостану Picea excelsa, призвели до розпаду популяції на фрагменти та відмирання значної кількості особин.
Умови місцезростання: Зростає у складі синузії Sphagnum quinquefolium, підсоюзу Vaccinio-Piceion, яка являє собою перехід смерекових лісів до субальпійських стлаників союзу Pinion mughi. Ґрунт бурий лісовий. Мезофіт.
Загальна біоморфологічна характеристика: Хамефіт. Багаторічний вічнозелений півкущик з лежачими вкоріненими дерев’яніючими стеблами. Листки дрібні, шкірясті, темнозелені, розміщені попарно на стеблі. Генеративний пагін висотою 5–8 см, з двома біло-рожевими квітками, спрямованими в різні боки. Цвіте у липні–серпні. Плодоносить у серпні–вересні. Розмножується вегетативно і насіням.
Режим збереження популяцій та заходи з охорони: Охороняється у Говерлянському заповідному лісництві Карпатського НПП. Необхідно провести лавинопопереджувальні заходи в локалітеті, контролювати стан популяції. Заборонено збирання рослин, гербаризіцію, порушення умов зростання.
Розмноження та розведення у спеціально створених умовах: Відомостей немає.
Господарське та комерційне значення: Ґрунтотвірне, протиерозійне, лікарське.
Джерело: Основні джерела інформації Козій, 1954; Флора УРСР, 1961; Царик, Малиновський, 1995; ЧКУ, 1996.